Creating liveable cities

Vi hjælper med at skabe grønnere byer, hvor folk føler sig glade, sunde og sikre.

Om oss - hvorfor gå på kompromiss?

Vi hjelper arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer og anleggsgartnere til å skape bedre og grønnere miljø og trivsel i det urbane landskap i hele skandinavia. Vi gjør drømmene mulig og tilbyr innovative produkter og tjenester for å skape grønn vegetasjon under selv de vanskeligste betingelsene.

Med kunnskap om kvalitetssystemer til etablering av bytrær, kantavgrensning og vertikal beplantning kan vi sammen lage storbyen til et grønnere og bedre sted der alle kan trives.

Ved å gjøre bruk av Milfords effektive kunnskapsdeling og  mange års praktiske erfaring kan du sette standarden for fremtidens byrom.

I nesten 20 år har Milford vært leverandør av kunnskap og systemer til forbedring av byrom og landskap i hele Skandinavia. Vårt produktsortiment omfatter systemer til planting av bytrær, kantavgrensning, dreneringsrenner, overvannshåndtering, belegg og beplantning. Alle systemene har blitt utviklet i tett samarbeid med ledende arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og anleggsgartnere.

Løpende forbedringer gjennom mange år

Gjennom dialog og løpende prosjektoppfølging, blir produktene hele tiden forbedret, både når det gjelder design, funksjon, holdbarhet og ikke minst installasjonsvennlighet. Alt fra den minste kobling til måten hvordan elementene stables til transport blir diskutert.

Slik som storbyene vokser er det vår oppgave å utvikle bedre produkter og systemer som kan møte de stadig økende krav.

De urbane områdene har behov for mer grønt,  stilrene anlegg i smakfull og ofte usynlig design. Samtidig er det bruk for nye metoder til effektiv håndtering av økende mengder overvann. Med din visjon og vår forståelse for hvordan storbyliv og vegetasjon står i relasjon til hverandre kan vi sammen skape langsiktig suksess ved etablering av grønne områder, urbane anlegg og installasjoner under bakken.

Klar til å gå fra vision til virkelighet? Kontakt oss nå

En vision for fremtidens byrom

Storbyene er samfunnetskollektive kraftsentre. Her tenkes store tanker, her legges planer, herutvikles sosiale relasjoner og kulturelle fellesskap. Byens mange mulighetertiltrekker alle mulige type mennesker, også de som endrer morgendagen for de mange.Romslighet er derfor en av byens største dyder.

 

Utfordringer ble til muligheter

Individet skal eksistere side omside med millioner av andre og likevel ha plass til å tenke egne tanker, plasstil at få nye idéer og plass til å kunne puste i frisk luft. Konsentrasjonen avmange mennesker gir like mange utfordringer som muligheter.

 

Ekte bærekraft

Fremtidens byrom er pulserende,men ikke støyende. De er travle, men ikke hektiske. De er energiske, men ikkeforurensede. Her eksisterer omtanke side om side med ambisjon. Her eksistererteknologi og natur, fusjonert i et selvjusterende kretsløp som holder byen iperfekt balanse med seg selv og det omgivende landskap. Like fraenergiforsyning til renovasjon er det harmoni mellom ’utgifter’ og ’inntekter’.Begrepet bærekraft er like selvfølgelig som det en gang var fremmed.

 

Kom i mål med din visjon ved åbruke global kunnskap og erfaring

For å konstant kunne bidra medden riktige kunnskapen som styrker ditt prosjekt er det vesentlig å benytte segav erfaringer fra andre deler av verden. Vi har derfor indgått etinternasjonalt samarbeid med lignende virksomheter, hvor alle har spesialisertseg i vegetasjon i storbyene. Det er et samarbeid som har globalkunnskapsdeling som omdreiningspunkt og som har hevet seg over lokaleinteressekonflikter. Og denne kunnskapen skal deles.

 

Vi drar nytte av hverandreserfaringer

Den stadige videreutvikling avmetodene og de forbedrete systemene kommer dermed alle partene til gode. På denmåten får du adgang til noen av verdens beste produkter og systemer tiletablering av alle former for vegetasjon i det urbane miljø. Partnerskapet harvidere tilgang til testfasiliteter hvor dine og våre nye idéer og prinsipperkan etterprøves og utvikles.

Klar til å gå fra visjon tilvirkelighet? Kontakt oss nå!