Creating liveable cities

Vi hjælper med at skabe grønnere byer, hvor folk føler sig glade, sunde og sikre.

Om oss - hvorfor gå på kompromiss?

Vi hjelper arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer og anleggsgartnere med å skape bedre og grønnere miljø og trivsel i det urbane landskap i hele Skandinavia. Vi gjør drømmer mulig og tilbyr innovative produkter og tjenester for å skape grønn vegetasjon under selv de vanskeligste betingelsene.

Med kunnskap om kvalitetssystemer til etablering av bytrær, kantavgrensning og vertikal beplantning kan vi sammen gjøre storbyen til et grønnere og bedre sted der alle kan trives.

Ved hjelp av Milfords effektive kunnskapsdeling og  mange års praktiske erfaring, kan du sette standarden for fremtidens byrom.

I nesten 20 år har Milford vært leverandør av kunnskap og systemer til forbedring av byrom og landskap i hele Skandinavia. Vårt produktsortiment omfatter systemer til planting av bytrær, kantavgrensning, dreneringsrenner, overvannshåndtering, belegg og beplantning. Alle systemene er utviklet i tett samarbeid med ledende arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og anleggsgartnere.

Løpende forbedringer gjennom mange år

Gjennom dialog og løpende prosjektoppfølging, blir produktene kontinuerlig forbedret, både når det gjelder design, funksjon, holdbarhet og ikke minst installasjonsvennlighet. Alt fra den minste kobling til hvordan elementene stables til transport diskuterest.

Slik storbyene vokser er det vår oppgave å utvikle bedre produkter og systemer som kan møte stadig økende krav.

De urbane områdene har behov for mer grønt,  stilrene anlegg i smakfull og ofte usynlig design. Samtidig trengs det nye metoder for effektiv håndtering av økende mengder overvann. Med din visjon og vår forståelse for hvordan storbyliv og vegetasjon kan samspille, kan vi sammen skape langsiktig suksess ved etablering av grønne områder, urbane anlegg og installasjoner under bakken.

Klar til å gå fra visjon til virkelighet? Kontakt oss nå

En visjon for fremtidens byrom

Storbyene er samfunnets kollektive kraftsentre. Her tenkes store tanker, her legges planer, her utvikles sosiale relasjoner og kulturelle fellesskap. Byens mange muligheter tiltrekker alle typer mennesker, også de som endrer morgendagen for de mange. Romslighet er derfor en av byens største styrker.

 

Utfordringer ble til muligheter

Individet skal eksistere side om side med millioner av andre, og likevel ha plass til å tenke egne tanker, plass til å få nye idéer og plass til å kunne puste i frisk luft. Konsentrasjonen av mange mennesker gir like mange utfordringer som muligheter.

 

Ekte bærekraft

Fremtidens byrom er pulserende, men ikke støyende. De er travle, men ikke hektiske. De er energiske, men ikke forurensede. Her eksisterer omtanke side om side med ambisjon. Her eksisterer teknologi og natur, fusjonert i et selvjusterende kretsløp som holder byen i perfekt balanse med seg selv og landskapet rundt. Hele veien fra energiforsyning til renovasjon er det harmoni mellom ’utgifter’ og ’inntekter’. Begrepet bærekraft er like selvfølgelig som det en gang var fremmed.

 

Kom i mål med din visjon ved hjelp av global kunnskap og erfaring

For konstant å kunne bidra med den riktige kunnskapen som styrker ditt prosjekt, er det vesentlig å benytte seg av erfaringer fra andre deler av verden. Vi har derfor inngått et internasjonalt samarbeid med lignende virksomheter, der alle er spesialisert seg innenfor vegetasjon i storbyene. Det er et samarbeid som har global kunnskapsdeling som omdreiningspunkt, og som er hevet over lokaleinteressekonflikter. Og denne kunnskapen skal deles.

 

Vi drar nytte av hverandres erfaringer

Den stadige videreutviklingen av metodene og de forbedrede systemene kommer dermed alle parter til gode. Slik får du tilgang til noen av verdens beste produkter og systemer tiletablering av alle former for vegetasjon i det urbane miljø. Partnerskapet har videre tilgang til testfasiliteter der dine og våre nye idéer og prinsipper kan etterprøves og utvikles.

Klar til å gå fra visjon til virkelighet? Kontakt oss nå!