Creating liveable cities

Næringsbygg

Næringsbygg

Mange større virksomheter ahr økt fokus på å skape flotte utendørsområder til næringsbyggene sine. Det gir ansatte et sted å gå i pausen for å få et nødvendig avbrekk fra arbeidet. Grønne og blomstrende omgivelser har stor betydning for arbeidsmiljøet, og stilrene avgrensninger mellom stier og bed og frodige trær gir besøkende et godt inntrykk.


Typiske utfordringer vi kan hjelpe til med å løse når nye prosjekter planlegges:

  • Skape et utendørsrom medarbeiderne kan nyte og slappe av i.
  • Etablering av vegetasjon i områder i indre by. Der kan varmen fra det urbane miljøet ofte gjøre det vanskelig for naturen å overleve
  • Behov for parkering under bakken skaper ofte problemer for landskapsarkitekter. Når det skal etableres grønne områder oppå en betongkonstruksjon følger utfordringer knyttet til vekt, jordvolum og vannregulering.
  • Store asfalterte områder, som fører til økte temperaturer og større vanntap.

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Næringsbygg
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…