Creating liveable cities

Næringsbygg

Næringsbygg

Mange større virksomheter begynner å tenke på å skape flotte utendørsområder til deres næringsbygg. Det betyr at de ansatte får et sted å gå til i pausene hvor de kan få et nødvendig avbrekk fra arbeidet. Grønne og blomstrende omgivelser har stor betydning for arbejdsmiljøet, og stilrene avgrensninger mellom stier og bed og frodige trær gir besøkende et godt inntrykk når de oppsøker virksomheten.

Typiske utfordringer vi kan hjelpe til med å løse når nye prosjekter planlegges:

  • Skape et utendørsrom, som medarbeiderne kan nyte og slappe av i.
  • Etablering av vegetasjon i områder i indre by. Der kan varmen fra det urbane miljøet ofte gjøre det veldig vanskelig for naturen å overleve
  • Behov for parkering under bakken skaper ofte problemer for landskapsarkitekter, når grønne områder skal etableres på toppen av en betongkonstruksjon. Det skaper problemer med vekt, jordvolum og vannregulering.
  • Store asfalterte områder, som fører til økte temperaturer og større vanntap.

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Næringsbygg
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…