Creating liveable cities

Urban treplanting

Trær i byen er ofte utsatt for betydelig mer belastning og stress enn de ville blitt utsatt for i deres naturlige voksested.

Trær i byen er hardt utsatt

I naturen står trærne ofte i et beskyttet mikroklima med rikelig adgang til sollys, regnvann og ukomprimert jord, som er fylt med næringsstoffer. Bytrær lider ofte under høyere sommertemperaturer, impermeable overflater som asfalt og betong, eksponering til vind, veisalting om vinteren, tung trafikk fra kjørende, syklende, gående trafikanter og vandalisme.

De mange faste dekkene gir ingen plass til trærne for å gro og sikrer samtidig, at det verken kommer vann eller oksygen til røttene. Den lille jorden som faktisk er tilgjengelig for trærne er i tillegg næringsfattig og komprimert.

Milford tilbyr en rekke løsninger, som kan bidra til å forbedre forholdene for byens trær.