Creating liveable cities

Urban treplanting

Trær i byen er gjerne utsatt for betydelig større belastning og stress enn på sine naturlige voksested.

Trær i byen er hardt utsatt

I naturen står trærne gjerne i et beskyttet mikroklima med rikelig tilgang på sollys, regnvann og ukomprimert jord, fylt med næringsstoffer. Bytrær lider ofte under høyere sommertemperaturer, impermeable overflater som asfalt og betong, eksponering for vind, veisalting om vinteren, tung veitrafikk, syklende- og gående, samt vandalisme.

De mange faste dekkene gir ikke trærne plass til å vokse, og hindrer vann og oksygen i å komme til røttene. Den lille jorden som faktisk er tilgjengelig for trærne, er næringsfattig og komprimert.

Milford tilbyr en rekke løsninger, som kan bidra til å forbedre forholdene for byens trær.