Creating liveable cities

Byrom

Byrom

De små urbane rommene og parkene er ofte selveinnbegrepet på byens sjel. Velfungerende byrom skapes ved å bruke forskjelligematerialer og beplantninger, som samsvarer med karakteren bygningene rundt segher. I det urbane rom er beplanting et svært viktig element. Det er med på å gidet form, forskjønne det og gi liv til rommet. Hos Milford står derfor planteneog deres vekstvilkår i fokus. Vi er alltid tilgjengelig hvis du trengerveiledning og råd vedrørende beplanting i byen.

Utfordringer vi ofte hjelper til med å løse

  • Skape en kraftig og robust grønnstruktur, i områder med høye temperaturer samt bil- og gangtrafikk
  • Holde vedlikeholdskostnadene til et minimum
  • Skape en grønn struktur som fremmer sosialt liv, og som ikke skaper unødvendige barrierer for fotgjengere
  • Begravde kabler og rør
  • Prosjektering som må forholde seg til beboernes krav
  • Offentlige og kommunale krav som må tas med i betraktning

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

-

Andre områder

Løsninger til
Byrom
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…