Creating liveable cities

Klimatilpasning og LOH-løsninger

På grunn av større og økende nedbørshendelser, er det flere steder behov for lokal håndtering av overvannet (LOH). Målet kan både være å holde tilbake overvannet for å avlaste avløpssystemet, men også å rense overvannet før det siger inn i grunnvannet eller til annen mottaker. LOH- løsninger benytter seg som oftest av beplanting som står for en del vannrensing, og samtidig drar nytte av den ekstra vanntilførselen.

Klimaendringer medfører hyppigere og kraftigere regnskyll. Store steinbelagte områder skaper ugjennomtrengelige overflater, der den eneste måten å kvitte seg med overvann er å lede det direkte til avløpet. Mange steder forårsaker overvannet oversvømmelser med alvorlige vannskader. LOH-løsninger kan være en del av svaret.

Høytytende LOH-løsninger fra Milford

LOH, som står for ’lokal overvannshåndtering’, inngår i nesten alle nye anleggsprosjekter i urbane strøk som et vesentlig bidrag til fremtidens klimasikring.

Der LOH tidligere var et uttrykk alle kjente til,men få praktiserte, har det nå blitt et begrep som tas på alvor på alle nivåer av moderne byplanlegging.

Vi mener idéen bak LOH er helt riktig, og at det har en stor fremtid. Men hvis man vil lykkes med LOH, er det avgjørende at anleggene som installeres er gjennomtenkte og klarer å levere ønsket effekt.

Milford endrer ikke på prinsippene i LOH. Vi spesialiserer oss på å optimalisere LOH-teknikkene for å sikre overlegne egenskaper og lengre levetid.