Creating liveable cities

Privatbolig

Privatbolig

For å imøtekomme bevegelseshemmede behovene til og rullestolbrukere, skal nyoppførte boliger anlegges med nivåfri adkomst. Det gir imidlertid utfordringer knyttet til fukt i bygningssokkelen og bortleding av overvann fra husfasaden. I de fleste tilfeller kreves dreneringsrist. Vi har full oversikt over den nyeste lovgivningen innenfor bruk av dreneringsrenner for avfukting av sokkelen og nivåfri adkomst. Med våre løsninger er du sikret et anlegg som holder i mange år.

Utfordringer vi ofte hjelper til med å løse

  • Universell utforming  og nivåfri adkomst
  • Skape utendørsområder som inviterer til sosialt samvær med naboer
  • Økonomiske begrensninger
  • Skape en følelse av stolthet og eierskap hos fremtidige huseiere
  • Overbevise utbygger til å sette av et fornuftig budsjett til utendørsområder

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Privatbolig
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…