Creating liveable cities

Privatbolig

Privatbolig

For å imøtekomme bevegelseshemmede og rullestolbrukere skal nyoppførte boliger anlegges med nivåfri adkomst. Det gir imidlertid utfordringer i forhold til fukt i bygningssokkelen og bortledning av overvann fra husfasaden. I de fleste tilfelle kreves det en dreneringsrist. Vi har full oversikt over den nyeste lovgivningen innenfor bruk av dreneringsrenner for avfukting av sokkelen og nivåfri adkomst. Med våre løsninger er du sikret et anlegg som holder i mange år.

Utfordringer vi ofte hjelper med å løse

  • Universell utforming  og nivåfri adkomst
  • Skape utendørsområder, som inviterer til sosialt samvær med naboene
  • Økonomiske begrensninger
  • Skape en følelse av stolthet og eierskap hos de fremtidige huseiere
  • Overbevise utbyggerne til å sette av et fornuftig budsjett til utendørsområder

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Privatbolig
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…