Creating liveable cities

Vertikal beplantning

Skap grønne rom i byene, også på steder der det er lite plass.

Det å skape gode grønne rom i byen kan være utfordrende å få til i allerede overfylte byrom. Likevel øker etterspørselen etter beplantning i tettbygde strøk. Dermed blir det opplagt å bruke de vertikale veggene til beplantning.

Milford tilbyr innovative robuste vaiersystemer for klatreplanter som gjør det mulig å utnytte de vertikale arealer effektivt. Slik skaper Milford vaiersystemene grønne miljøer i områder der plassen ellers ikke ville tillatt det.

Les mer om vertikal beplantning her

Produktkategorier

Downloads