Creating liveable cities

Vertikal beplantning

Skap grønne rom I byene, også på steder, der det er lite plass.

Det å skape gode grønne rom i byen kan være utfordrende å få til i allerede overfylte byrom. Allikevel øker etterspørselen etter beplantning i tettbebodde strøk. Dermed blir det opplagt å bruke de vertikale veggene til beplantning.

Milford tilbyr innovative robuste vaier-systemer for klatreplanter som gjør det mulig å utnytte de vertikale arealer effektivt. Milford vaier-systemene skaper på den måten grønne miljøer på områder der plassen ellers ikke hadde tillatt det.

Les mer om vertikal beplantning her

Produktkategorier

Downloads

-