Creating liveable cities

Infrastruktur

Infrastruktur

I en travel hverdag, på vei til og fra jobben, er det sjelden tid til å nyte omgivelsene. Togstasjoner og bussholdeplasser er fulle av aktivitet både morgen og kveld, og krever plass til mange reisende. Flere steder er det blitt prioritert å forskjønne perronger og veistrekninger. Det gjør at flere reisende på farten også kanskje setter seg ned for å få en nødvendig pause. Milford samarbeider med ledende landskapsarkitekter om å lage velfungerende stasjonsområder som innbyr til opphold og samtidig gir en grønnere hverdag.

Vi hjelper ofte til med å løse følgende utfordringer

  • Arealer med store mengder trafikk av både kjøretøy og fotgjengere
  • Løsninger og produkter som må være robuste og tåle intens bruk
  • Skape behagelige rom, der det tidligere var betongjungel
  • Overbevise kommunen om å bruke tilstrekkelige midler på grønn infrastruktur
  • Overblikk over regler og forskrifter vedrørende sikkerhet for fotgjengere, universell utforming mm

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Infrastruktur
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…