Creating liveable cities

Trinnfri adkomst og fuktfrie sokler

Med tanke på universell utforming og trinnfri adkomst til nybygde privatboliger og næringsbygg, stilles det stadig strengere krav til for eksempel bortledning av overvann, lufting og mulig inspeksjon av bygningenes sokkel.

Høye krav for sokkeløsninger til nybygg

Med tanke på universell utforming og trinnfri adkomst til nybygde privatboliger og næringsbygg, stilles det stadig strengere krav til for eksempel overvannshåndtering, lufting og mulig inspeksjon av bygningenes sokkel. De mange reglene betyr lange arbeidsdager, som må brukes til å sette seg inn i de nyeste reglene og anbefalingene.

De nye kravene i Danmark bestemmer blant annet, at det skal være 150 mm fri sokkelkant og at overflateavrenningen ikke skal kunne sive ned langs sokkelen, men at den skal ledes til et avløp. Det stilles en rekke krav til dreneringsrennene ved sokkelen; krav som de fleste rennesystemene faktisk ikke klarer å innfri.

Nyeste standarder oppfylt

Hos Milford har vi, i samarbeid med ledende byggetekniske eksperter og erfarne entreprenører, utviklet rennesystemer som innfrir de nyeste standardene Våre dreneringsrenner minimerer risikoen for fuktskader i sokkelen. Samtidig sikrer de trinnfri adkomst og gir mulighet til inspeksjon og reparasjon av sokkelen.