Creating liveable cities

Trinnfri adkomst og fuktfrie sokler

Hensyn til universell utforming og trinnfri adkomst til nybygde privatboliger og næringsbygg gjør at det stilles stadig strengere krav til for eksempel bortleding av overvann, lufting og mulighet for inspeksjon av bygnings sokkelen.

Høye krav for sokkeløsninger til nybygg

Hensyn til universell utforming og trinnfri adkomst til nybygde privatboliger og næringsbygg gjør at det stilles stadig strengere krav til for eksempel overvannshåndtering, lufting og mulig inspeksjon av bygningssokkelen. De mange reglene betyr lange arbeidsdager til å sette seg inn i de nyeste reglene og anbefalingene.

De nye kravene i Danmark sier blant annet, at det skal være 150 mm fri sokkelkant, og at overflateavrenningen ikke skal kunne sive ned langs sokkelen, men ledes til et avløp. Det stilles en rekke krav til dreneringsrennene ved sokkelen; krav de fleste rennesystemer faktisk ikke kan innfri.

Nyeste standarder oppfylt

Hos Milford har vi, i samarbeid med ledende byggtekniske eksperter og erfarne entreprenører, utviklet rennesystemer som innfrir de nyeste standardene. Våre dreneringsrenner minimerer risikoen for fuktskader i sokkelen. Samtidig sikrer de trinnfri adkomst og gir mulighet til inspeksjon og reparasjon av sokkelen.