Regnbed og låser

Unngå salt i anleggene om vinteren

Om vinteren saltes veiene mange steder. Derfor blir hver vinter store mengder med saltholdig vann ledet til LOH-anlegg, som både skader plantene og samtidig ledes videre inn i grunnvannet. Milfords KerbCell løsning kan stenge av for forurenset veivann om vinteren og i stedet lede vannet til avløpssystemet. Samtidig kan veivannet om sommeren ledes inn i LOH-anlegget for å bli renset og fordrøyet.

Behov for vannrensing før fordrøyning

Når regnvann renner over en overflate, samler det opp mange av partiklene og sedimentet som ligger på arealet. Særlig på veier kan disse partiklene være sterkt forurenset. Før vannet kan fordrøyes eller ledes til resipient, er det i mange tilfeller behov for å få renset overvannet først for ikke lede forurenset vann direkte ut i naturen.

Regnbedsystem som renser og filtrerer

Mange regnbed er derfor bygd opp med filterjord som filtrerer vannet og binder mange partikler. Hvis det ikke er installert et sandfang før overvannet ledes inn i bedet, kan bedet etter hvert tilslammes. Det betyr at det blir vanskelig å opprettholde rensekapasiteten. Modular Wetlands er et modulregnbedsystem som har dokumentert stor renseeffekt. Systemet er enkelt å rense og vedlikeholde. Ved hjelp av de innbygde filtrene holdes forurensede stoffer og tungmetaller tilbake slik at de ikke blir ledet ut i grunnvannet.

Downloads

Bli kontaktet av en ekspert i

Regnbed og låser

Vi har dyktige hage- og parkingeniører som er klare med sparring og gode råd helt uten forpliktelse og ganske gratis. La oss ringe eller skrive til deg.
Tak! Du bliver kontaktet af os hurtigst muligt!
Der er sket en fejl med formularen. Prøv venligst igen, eller kontakt os gerne hvis det fortsætter.

Andre produktkategorier

Creating liveable cities