Regnbed og låser

Unngå salt i anleggene om vinteren

Om vinteren saltes veiene mange steder. Det resulterer i at store mengder saltholdig vann ledes til LOH-anlegg hver vinter. Dette skader plantene, samtidig som saltvannet ledes videre inn i grunnvannet. Milfords KerbCell løsning kan stenge av for forurenset veivann om vinteren, og i stedet lede vannet til avløpssystemet. Samtidig kan veivannet ledes inn i LOH-anlegget for å bli renset og fordrøyet om sommeren.

Behov for vannrensing før fordrøyning

Når regnvann renner over en overflate, samler det opp mange partikler og sediment som ligger på bakken. Særlig på trafikkert vei kan disse partiklene være sterkt forurenset. Før vannet kan fordrøyes eller ledes til mottaker, er det i mange tilfeller behov for å få renset overvannet først, for å unngå å lede forurenset vann direkte ut i naturen.

Regnbedsystem som renser og filtrerer

Mange regnbed er derfor bygd opp med filterjord som filtrerer vannet og binder partikler. Hvis det ikke er installert sandfang før overvannet ledes inn i bedet, kan bedet etter hvert tilslammes. Det betyr at det blir vanskelig å opprettholde rensekapasiteten. Modular Wetlands er et modulregnbedsystem med dokumentert høy renseeffekt. Systemet er enkelt å rense og vedlikeholde. Ved hjelp av de innbygde filtrene holdes forurensede stoffer og tungmetaller tilbake, slik at de ikke ledes ut i grunnvannet.

Downloads

Bli kontaktet av en ekspert i

Regnbed og låser

Vi har dyktige hage- og parkingeniører som er klare med sparring og gode råd helt uten forpliktelse og ganske gratis. La oss ringe eller skrive til deg.
Tak! Du bliver kontaktet af os hurtigst muligt!
Der er sket en fejl med formularen. Prøv venligst igen, eller kontakt os gerne hvis det fortsætter.

Andre produktkategorier

Creating liveable cities