Creating liveable cities

Utdannelse

Utdannelse

Miljøet har stor betydning for evnen til å lære. Elever på ungdoms- og videregående skole har ofte behov for å sette seg ned i avslappende og rolige omgivelser mellom timene for å få bearbeide den nye informasjonen. Barn og folkehøyskoleelever har derimot behov for å få utløp for masse energi, slik at de kan sitte stille og konsentrere seg i timene. Med Milfords løsninger og rådgivning er du et skritt nærere å skape det rette uterommet for behovene brukerne har overfor læringsmiljøet.


Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

-

Andre områder

Løsninger til
Utdannelse
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…