Creating liveable cities

Utdannelse

Utdannelse

Når man skal lære noe har miljøet stor betydning for evnen til å lære. Elever på ungdoms- og videregående skoler har ofte bruk for å sette seg ned i avslappende og rolige omgivelser mellom klassene slik at mengden av ny informasjon kan bearbeides. Barn og folkehøykoleelever har derimot behov for å gi utløp for masse energi, slik at de kan sitte stille og konsentrere seg i timene. Med Milfords løsninger og rådgivning er du et skritt nærmere på å skape det rette uterom som avspeiler de behovene brukerne har for læringsmiljøet.


Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

-

Andre områder

Løsninger til
Utdannelse
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…