Bruk vår kompetanse innenfor vegetasjon og overvannshåndtering i bymiljø.

Vårt kompetente medarbeiderteam vil hjelpe deg med rådgivning, planlegging, prosjektering og utførelse. Vi er klare til å bidra når du er klar. Ta kontakt for uforpliktende veiledning.

Har du utfordringen så finner vi løsningen

I snart 20 år har Milford vært leverandør av fagkompetanse og systemløsninger til forbedring av byrom og uteanlegg  i hele Skandinavia.

Vår produktsortiment omfatter systemløsninger til plantning av bytrær, utforming av byrom, dreneringsrenner, overvannshåndtering og vertikal beplanting.  Alle systemene har blitt utviklet i tett samarbeid med ledende arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og anleggsgartnere.

Creating liveable cities