Produktoversikt

Vi har et kompetent medarbeiderteam som kan hjelpe deg med rådgivning, planlegging, prosjektering og utførelsen. Vi er klar til å bidra når du er klar. Vi vil gi
deg uforpliktende veiledning straks du henvender deg til oss.

Produkter A-Å

Få hjelp til valg av riktig produkt

Vi er klare til å hjelpe deg. Kontakt oss nu få inspirasjon til å løse hver eneste utfordring til ditt prosjekt.

Inspiratjon

Vi har løst mange utfordrende prosjekter med våre kunder og vi er klare til å hjelpe deg med det neste. Vi tilbyr case studies, bilder, tegninger, teknisk dokumentatjon og ytterlige material for å gjøre valget lettere. Vi er alltid tilgjengelige for et møte hvor vi kan snakke om ditt prosjekt.

Teknisk support

Vi har et sterkt lag av landskapsarkitekter som har erfaring med og kunnskap i å skape miljøer der mennesker trives og føler seg trygge. Vi står klar til å hjelpe med spesifikke tekniske behov og assisterer med å utforme prosjektet. Vi tilbyr å lage tegninger for ditt prosjekt kostnadsfritt og leverer det ferdige materialet klart til å bli føyd inn i ditt samlede materiale.

On-site support

Vårt team kan også assistere på stedet. Vi deltar i oppstartsmøter og kan tilby opplæring i våre produkter til ditt arbeidslag slik at dere selv blir i stand til å installere den valgte løsningen raskt og riktig.

Nå som storbyene vokser, er det Milfords oppgave å hele tiden utvikle bedre produkter og systemer som møter de stadig stigende krav.

De forskjellige sonene i byen har behov for mer grønt, for stilrene anlegg, med tiltalende design, og samtidig nye metoder for effektiv overvannshåndtering. En forståelse for hvordan storbyliv og vegetasjon samspiller er avgjørende for å oppnå langsiktig suksess med etablering av grønne områder, urbane anlegg og installasjoner under bakken.

I 20 år har Milford været formidler af knowhow og systemer til forbedring af byrum og landskab i hele Skandinavien.

Vårt produktsortiment omfatter systemer til plantning av bytrær, kantavgrensning, dreneringsrenner, overvannshåndtering, belegg og vertikal beplantning. Alle systemene har blitt utviklet i tett samarbeid med ledende arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og anleggsgartnere.

Creating liveable cities