Creating liveable cities

Takterrasser

Ved å utnytte det øverste arealet av en bygning, kan man få mer plass til elementer som ikke kan inkluderes på grunnplanet, deriblant rekreative og grønne områder.

Deter stadig økt fokus på å designe byrom der folk kan trekke seg tilbake fra det høye tempoet i hverdagen og nyte omgivelsene. I takt med dette, opplever vi økende interesse for takterrasser. Byggherrer og arkitekter ser på takflaten som et opplagt område å bruke aktivt i byplanleggingen.

Ved å utnytte det øverste arealet av en bygning, kan man få mer plass til elementer som ikke kan inkluderes på grunnplanet, deriblant rekreative og grønne områder.

Et areal som byr på mange utfordringer for byggherrer, arkitekter og entreprenører

Byggherrer, arkitekter og entreprenører står imidlertid overfor flere utfordringer når de prosjekterer takterrasser. Noen av disse kan blant annet være:

  • En komplisert design- og beskrivelsesprosess, der mange ulike elementer skal passe sammen
  • Sikring mot vindsug i utsatte områder eller på høye bygninger
  • Begrenset oppbygningshøyde
  • Utfordrende monteringsprosess på grunn av mange komponenter som ikke alltid er kompatible
  • Høye vedlikeholdskostnader

Et system som løser utfordringene

Upland™ er Milfords terrassesystem, utviklet med komponenter som løser akkurat disse utfordringene. Systemet består av en serie miljødokumenterte produkter som er utviklet for å passe sammen.

Monteringen er kjapp og krever ikke spesialverktøy. Vedlikehold er minst like enkelt, med innovative klips til montering av gulvet, som enkelt kan avmonteres for lettvint adgang til underkonstruksjonen.

Slipp kreativiteten løs og snakk med oss om visjonene dine for å utnytte plassen i høyden. Med Upland™ kan vi skape kreative og inspirerende grønne leverom.