Creating liveable cities

Infrastruktur

Infrastruktur

I en travel hverdag, på vei til og fra jobben, erdet sjelden tid til å nyte omgivelserne. De tallrike togstasjonene ogbusholdeplassene er full av aktiviteter om morgenen og på kvelden og kreverplass til mange reisende. Flere steder er det blitt prioritert å forskjønneperronger og veistrekninger. Det gjør at flere reisende på farten også kanskjesetter seg ned for å få en nødvendig pause. Milford samarbeider med ledendelandskapsarkitekter om å lage velfungerende stasjonsområder som innbyr tilopphold og samtidig gir en grønnere hverdag.

Vi hjelper ofte med å løse følgende utfordringer

  • Arealer med store mengder trafikk fra både kjøretøy og fotgjengere
  • Løsninger og produkter som må være robuste og tåle intens bruk
  • Skape behagelige rom, der det tidligere var betongjungel
  • Overbevise kommunen om å bruke tiltrekkelige midler på grønn infrastruktur
  • Overblikk over regler og forskrifter vedrørende sikkerhet for fotgjengere, universell utforming mm

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Infrastruktur
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…