Skybrud, Sokkelrender & Niveaufri Adgang

Skybrud, Sokkelrender & Niveaufri Adgang

Regn og Byggeri

Vi befinder os nu i en virkelighed, hvor regnvand fra store storme og skybrud er blevet en trussel, der konstant hænger over vores hoveder. Men i stedet for at læne os tilbage i stolene og følge med i vandet ødelæggelser, er vi nødt til selv at spille en aktiv rolle. Vi er nødt til at erkende og acceptere den stigende mængde vand i de stadigt hyppigere skybrud. Samtidig er arbejdet med håndtering af og tilpasning i forhold til vand er en væsentlig faktor, der kun bliver større i fremtiden.

Men hvad kan der gøres i bygge - og anlægsbranchen for at afværge diverse risici forbundet med den øgede mængde vand? Fx udfordringer i forbindelse med boligbyggeri. Der har altid været vigtige regler og normer, der har gjort sig gældende især i forhold til at undgå skader forårsaget af vand, såsom fugtskader, råd eller skimmelsvamp.

Det er vigtigt, at der er et 20 ‰ fald i terrænet væk fra huset, hvis der er græs helt op til soklen, og 15 ‰  hvis der er fast belægning, for at forhindre at overfladevand løber ned og skader bygningen på sigt. Hvis det ikke er muligt at sikre det optimerede fald i terrænet, er det nødvendigt at tænke i andre baner og sikre bygningerne helt inden ved soklen.

Løsninger

En løsning kan være at etablere et bælte af drænende materiale, fx granitskærver langs husmuren for at sørge for at vandet drænes igennem stenene og ikke fugter soklen.

Problemet ved drænbæltet ligger i vedligeholdelsen, da der er næsten umuligt at rengøre fx efter et massivt skybrud.

Alternativt kan der gøres brug af sokkelrender. En sokkelrende sørger for afstand mellem jord og sokkel, og sikrer samtidig at soklen holdes fugtfri og er mulig at inspicere, reparere og rengøre efter behov. Nogle sokkelrender kan samtidig være med til at løse en række af de  udfordringer der er opstået i forbindelse med reglerne om tilgængelighed og niveaufri adgang til nyt privat- og erhvervsbyggeri.

Reglerne foreskriver blandt andet, at der skal være 150 mm fri sokkelhøjde samt at overflade-afstrømningen ikke må sive ned langs soklen, men skal ledes til afløb. Desværre løses niveaufri adgang tit forkert, ved at overfladen på gulvet lægges i niveau med udvendigt terræn, uden at der yderligere sikres mod opfugtning af sokler, og så er problemet stadig eksisterende.

Bliv opdateret

Reglerne ændrer sig løbende og kravene til afledning af regnvand, udluftning og inspektion bliver stadigt strengere, så det gælder for udførende, såvel som rådgivende part at være opdaterede og velinformerede på området.

Du kan læse de sidste opdateringer vedrørende sokkelrender her.

Vil du vide mere om vores udvalg af sokkelrender, så findes de her.

Before After
Creating liveable cities