Oslo, Norge

Brynseng skole 

HRTB
Bjørbekk & Lindheim AS

Utendørs- og lekeområder har innvirkning på barns velvære og læring. Grunnskoleelever har et spesielt stort behov for å få brukt energi slik at de kan sitte stille og konsentrere seg i timene. Her er det viktig å ha et miljø som virker innbydende og som oppmuntrer til ulike former for lek og bevegelse.

Et eksempel er barneskolen Brynseng skole i bydelen Østensjø nordøst i Oslo. Skolen – som med sin solcellefasade på 1 046 m2 er Oslos første nullenergiskole – har anlagt en utendørs lekeplass på sørsiden og et oppholdsrom som er delt inn i forskjellige soner. Her er det områder der barn kan klatre, skli, balansere, løpe og grave, men også områder som inviterer til rolig lek og sosialt samvær. Med en slik oppbygging har det vært nødvendig med en stram og oversiktlig oppdeling.

Kantavgrensning gir en attraktiv og trygg lekeplass

Vår Contrast Freestyle har blitt installert for å sikre en stram oppdeling av lekeområdet og for å etablere attraktive leke- og oppholdssteder som inviterer til ulike typer lek og opphold, samtidig som det skaper et oversiktlig miljø. Kantavgrensningen deler lekeplassen inn i forskjellige lekeområder og bidrar med en oversiktlig og stram estetikk til utformingen av lekeplassen.

Contrast Freestyle er formet på forhånd for å redusere installasjonstiden til et minimum. Kantavgrensningen sikrer utformingen av området, og at landskapsarkitektene får akkurat det designet de ønsker. Kantene er gravd ned, slik at det er trygt for barn å være på lekeplassen og bevege seg mellom de forskjellige sonene. Det skaper trygge forhold og viktigst av alt – glade barn.

År
2013-17
Sted
Oslo, Norge
Arkitekter
HRTB
Landskaps-Arkitekter
Bjørbekk & Lindheim AS
BygGherre
Undervisningsbygg, Oslo kommune

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities