København

Copenhagen International School

C.F. Møller

Klimaendringene har skapt stor interesse for å finne kreative og bærekraftige løsninger. For Copenhagen International School (CIS) i Nordhavn i København er ikke bærekraft bare et viktig element i undervisningen, men også sentralt i bygget og uteområdene. Spesielt er trærne på skolen med på å skape et kreativt og støttende læringsmiljø, der elevene kommer nærmere naturen.

Godt miljø som sikrer trivsel  

Copenhagen International School har en ambisjon om å være 100% bærekraftig. Derfor er fasaden på skolen dekket med 12 000 solceller som bidrar til hele 50% av skolens energiforbruk.  

Uteområdene er preget av et gjennomtenkt mangfold. På lekeplassen kan barn i ulike aldre utfolde seg kreativt med alt fra lekehus og skateplass til ballbaner. Det er også grøntområder med gress, busker og trær, som skaper bedre trivsel for elevene. Samtidig klimasikrer det området, fordi beplantningen bidrar til det biologiske mangfoldet og reduserer utslipp av CO2 og drivhusgasser.

De bærekraftige og langtidsholdbare løsningene    

Vi har bidratt til å realisere drømmen om å skape holdbare og miljøvennlige løsninger som støtter opp om elevenes livskvalitet, trivsel og kreativitet. Treplanting har vært en stor del av byggeprosjektet, fordi elevene kommer nærmere naturen, noe som er til hjelp i kreative prosesser.

For at trærne skal glede flere generasjoner med elever, har vi installert vårt forsterkningslag StrataCell™, som er laget av resirkulert plast. I byene er det en utfordring at trærne mangler plass til å vokse, enten fordi det er for lite jord til røttene eller at jorda er for kompakt. Med StrataCell™ får trærne på skolens uteområder plass til å vokse i en helt ukomprimert rotsone, noe som er en avgjørende forutsetning for vekst.  

En forutsetning i utformingen av lekeplassen har vært at den skal være trygg. Derfor falt valget på vår kantavgrensning. Den har ingen skarpe kanter, og gjør at barna kan boltre seg trygt på lekeplassen i mange år framover. Den er dessuten en bærekraftig løsning, fordi den er laget av resirkulert aluminium og samtidig sikrer at belegningen på lekeplassen varer lenger.


År
2013-2017
Sted
København
Arkitekter
C.F. Møller
Landskaps-Arkitekter
BygGherre
Copenhagen International School

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities