København

Frederiks Brygge

Arkitema Architects
DesignGroup Architects, Arkitema Architects, Thing Brandt Landskab

Når vi bygger boligområder i storbyer, er det mange utfordringer som må løses – fra utformingen av boligene til utearealer og plasseringen i landskapet. Frederiks Brygge ligger i Københavns søndre havn ut mot den sterkt trafikkerte Vasbygade. I dag ligger det over 600 boliger her. De er laget for et bredt befolkningsutsnitt, fra barnefamilier til enslige eldre. Sammenhengskraften finner vi bl.a. i uteområdene, hvor fem gårdsrom med felleshus og mye grønt skaper livskvalitet og fellesskap.

Nivåfri adkomst i alle boliger

Det danske Bygningsreglementet (BR18) krever nivåfri adkomst i nye boliger, som er en forutsetning for å skape et mangfoldig boligområde. Samtidig skal det også være 15 centimeter fri sokkel for å redusere risikoen for bl.a. fuktskader i sokkelen.  

For å oppfylle kravene og skape bygg av høy kvalitet, har vår sokkelrenne, Canyon 2.0, blitt valgt. Denne sokkelrennen har justerbare konsoller og kan derfor oppfylle både kravet om nivåfri adkomst og fri sokkel. Den justerbare konsollen sparer også tid på oppklossingen mot sokkelen, spesielt hvis sokkelen er ujevn.

Fleksible grøntområder  

Det er plantet rikelig med unge trær og andre planter i plantekasser. Det bidrar til å skape et vakkert uttrykk mellom de nybygde boligene på det drøyt 80 000 m2 store området. Det fleksible kantsystemet er brukt til å lage forskjellige plantekasser med varierende høyde og uttrykk – fra en diskret kant rundt bedene langs stien til hevede plantekasser med unge trær.

For å oppnå dette resultatet har vår fleksible kantavgrensning Contrast Freestyle blitt brukt. Vi har levert den på spesialmål, slik at verken arkitekt eller anleggsgartnere behøvde å gå på akkord med egne visjoner.

År
2013-
Sted
København
Arkitekter
Arkitema Architects
Landskabs-Arkitekter
DesignGroup Architects, Arkitema Architects, Thing Brandt Landskab
Bygherre
Deas A/S

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities