København

Frederiks Brygge

Arkitema Architects
DesignGroup Architects, Arkitema Architects, Thing Brandt Landskab

Når det oppføres boligområder i storbyen, er det mange utfordringer som må løses – fra utforming av boligene til utearealer og plassering i landskapet. Frederiks Brygge ligger i Københavns søndre havn, ut mot den sterkt trafikkerte Vasbygade. I dag er det over 600 boliger her, laget for et bredt befolkningsutsnitt, fra barnefamilier til enslige eldre. Fellesområdet ute består av fem gårdsrom med mange fasiliteter og mye grønt, og skaper livskvalitet og fellesskap.

Nivåfri adkomst i alle boliger

Det danske Bygningsreglementet (BR18) krever nivåfri adkomst i nye boliger, en forutsetning for å skape et mangfoldig boligområde. Det skal også være 15 centimeter fri sokkel for å redusere risikoen for bl.a. fuktskader i sokkelen.

Vår sokkelrenne, Canyon 2.0, ble valgt fordi den oppfyller kravene og skaper bygg av høy kvalitet. Den har justerbare konsoller, og oppfyller slik både kravet om nivåfri adkomst og fri sokkel. Den justerbare konsollen sparer også tid på oppklossingen mot sokkelen, særlig hvis sokkelen er ujevn.

Det er plantet rikelig med unge trær og andre planter i plantekasser. Det bidrar til å skape et vakkert uttrykk mellom de nybygde boligene på det drøyt 80 000 m2 store området. Det fleksible kantsystemet er brukt til å lage forskjellige plantekasser med varierende høyde og uttrykk – fra en diskret kant rundt bedene langs stien til hevede plantekasser med unge trær.

For å oppnå dette resultatet har vår fleksible kantavgrensning Contrast Freestyle blitt brukt. Vi har levert den på spesialmål, slik at verken arkitekt eller anleggsgartnere måtte gå på akkord med visjoneme sine.

År
2013-
Sted
København
Arkitekter
Arkitema Architects
Landskaps-Arkitekter
DesignGroup Architects, Arkitema Architects, Thing Brandt Landskab
BygGherre
Deas A/S

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities