Odense, Danmark

Gartnerlunden

I forbindelse med klargjøring av tomten i Gartnerlunden i Odense har våre tunnelmagasiner, Aquaton, blitt brukt. De hjelper til å håndtere store mengder vann og forhindre oversvømmelser.

Det eksisterende avløpsnettet i Odense er allerede belastet nærmest til bristepunktet. Det ville derfor hatt problemer med å romme vannutledningen fra det nye store området med 38 eneboligtomter i boligområdet Gartnerlunden.

Holdbar Aquaton-løsning  

Den innovative og miljøvennlige løsningen for fremtidig håndtering av regnvann ble å bruke Aquaton. Det er vårt system som består av storvolum-tunnelmagasiner med en wadi, en kombinasjon av en grøft og et magasin som ligger i bunnen av grøfta. Hensikten er å kunne avlede og oppmagasinere vannet og la det sive ned. Aquaton er designet for stor styrke og opptil 75 driftsår, og selv etter det vil anlegget kunne tåle en vektbelastning på 15 tonn.

Resultatet er bedre enn forventet  

Milford besøkte installasjonen etter fire år, og ingeniørene fra COWI og Vandcenter Syd kunne begeistret fortelle at systemet fungerer bedre enn forventet, og at de er svært fornøyde med resultatet:

«Med denne løsningen vil det ikke komme ytterligere regnvann til renseanlegget, og det koster jo penger å rense. Vi belaster heller ikke det eksisterende rørsystemet, som også koster penger å utvide og vedlikeholde. Dette prosjektet er svært langt fra den tradisjonelle løsningen, og investeringen her og nå er dyrere. Men hvis vi tar anleggets levetid i betraktning, regner jeg med at det vil tjene seg inn igjen», sier prosjektleder Daniel Løvenskjold Andersen fra Vandcenter Syd til Grøn Teknik.

År
2016
Sted
Odense, Danmark
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
BygGherre
Vandcenter Syd

Produkter i bruk

-
Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities