-

Grønne stasjoner

-
-

Grønnestasjoner betyr økt livskvalitet og flere reisende  

I en by som København er ikke våre tog- og t-banestasjoner bare stasjoner, men  en integrert del av våre byrom. De tjener praktiske formål, samtidig som de har blitt utformet til inviterende og behagelige byrom man kan gå gjennom eller oppholde seg i. Sentrale knutepunkter i infrastrukturen i København er opplagte steder for satsing på økt livskvalitet for alle menneskene som hver dag bruker toget eller t-banen.

Trær forvandler stasjoner til inviterende byrom
Det er flere grunner til at det er viktig at stasjonene er attraktive. Mye tyder på at flere reiser kollektivt når stasjonene er innbydende. I tillegg er stasjonene ofte det første stedet turister og andre besøkende møter. De kan spille en stor rolle i å få byene våre til å fremstå så gode og innbydende som mulig.

Det er mange fordeler ved å skape grønne og levende byer. Trær bidrar til de mange forskjellige løsningene som får stasjoner og jernbanetorg til å bli levende byrom. Men det er ofte en utfordring å plante trær som trives og har mulighet til å bli store. Det skal være enkelt for både mennesker og tunge kjøretøy, som busser, å kjøre gjennom området. Derfor må trærne både velges ut og plantes med omhu. Plasshensyn er grunnen til at trær tidligere ofte ble valgt bort, men med våre innovative rotvennlige bærelagssystemer og vekstceller er det mulig å skape grønne byrom uten at det går på bekostning av funksjonaliteten.  

Store trær på begrenset plass ved hjelp av Stratacells  
For å gi stasjonstrærne best mulig vekstvilkår i faste dekker, er de planteti våre Stratacells – en løsning som utnytter den begrensede plassen under bakken optimalt. Ved hjelp av disse er det mulig å plante trær selv på steder der man tidligere ville valgt dem bort på grunn av plasshensyn. Stratacellene er produsert i to forskjellige modeller. Den kraftigste modellen anbefales til den typen prosjekter vi har beskrevet her, fordi den tåler trykket og vibrasjonen fra tunge kjøretøy.

Et godt råd
Det er en god investering å plante store trær fra starten av. Hvis man planter for små trær, tar det lengre tid før de utvikler seg, og de er mer utsatte for hærverk.         

Les mer om trær i faste dekker  

År
I en by som København er våre tog- og t-banestasjoneri kke bare stasjoner, men steder og plasser som er en integrert del av våre byrom.
Sted
-
Arkitekter
-
Landskaps-Arkitekter
-
BygGherre

Produkter i bruk

-
Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities