Brøndby

Horsedammen

Her ser vi en helt alminnelig offentlig parkeringsplass. I fremtiden skal imidlertid denne plassen beskytte omgivelsene mot oversvømmelser under skybrudd.

Parcelhuskvarteret rundt Horsedammen har vært hardt rammet av oversvømmelse når det regner kraftig. Som en del av Brøndby kommunes klimatilpasningsplan, skal parkeringsarealet nå fungere som et enormt underjordisk basseng til forsinkelse av regnvann. Prosjektet, som er ledet av HOFOR, er tredje og siste fase av klimasikringen av området rundt Horsedammen. Når prosjektet står ferdig, vil hele området være sikret mot en femårshendelse.

Utfordringen

For å overholde servicekravene, må anlegget kunne romme 2 000 m3 regnvann. Tre faktorer kompliserer dette: høytliggende grunnvannsspeil, nærliggende grunnvannsboring og høytliggende overløp til resten av regnvannsledningene. Dette betyr at bassenget skal etableres med lav oppbygning og ha fast bunn for å unngå nedsiving av veisalt.

Løsningen

På grunn av kravet til lav oppbyggingshøyde, blir bassenget bygget opp av 18 rekker Aquaton tunnelmagasiner og pukk som fyllmasse. Dette gir en kapasitet på 2 000 m3. Dessuten tilføres ytterligere 1 000 m3 i selve parkeringsarealet, som senkes ned og etableres med permeabel asfaltbelegning. Det underjordiske regnvannsbassenget blir omsluttet av en bentonittmembran for å unngå nedsiving.

Drift og vedlikehold

Driften av det nye bassenget har stor betydning for utformingen. Opphopning av sedimenter i bassenget medfører mindre volum og forringelse av funksjon.

Billede af tunnelfaskine
og PE-bund (modelopstilling).

Prosjektgruppen har utarbeidet en ny teknisk løsning som gjør bassenget langt mer driftssikkert og tilgjengelig, samtidig som forventet levetid øker fra 30 til 75 år. Alt dette til en relativt lav ekstrakostnad. Den nye løsningen består i at bassenget kobles til et stort betong-sandfang, designet til å senke vannhastigheten, slik at sedimenter i bassenget reduseres.

Hver tunnelrekke utstyres dessuten med en fast bunn produsert i PE-plater som tåler mye spyling. Slik kan opphopede sedimenter spyles vekk på en effektiv måte. Anlegget vil kunne inspiseres via tv.

Horsedammen er et klimaprosjekt det er svært spennende å være en del av. Det har virkelig vært interessant å se alle de innovative løsningene som vil implementeres i anlegget.

År
2019
Sted
Brøndby
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
BygGherre
Kommune

Produkter i bruk

-
Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities