København

Kongens Nytorv

COWI A/S

Siden metrostasjonen på Kongens Nytorv i København ble innviet i 2003, har 23 700 passasjerer hver dag gått enten av eller på ved den historiske plassen midt i København. I tillegg kommer de mange københavnerne og turistene som nyter en solskinnsdag i Nyhavn, eller som bare gå en tur i den indre by. Siden 2019 har de kunnet nyte den nye og oppdaterte plassen med 80 keiserlindetrær som omkranser den majestetiske rytterstatuen av Christian 5.

Plassen har alltid hatt «Krinsen» – en krets av trær – som skaper det grønne og imponerende byrommet. Men fordi de tidligere almetrærne ble rammet av almesyke, er de nå erstattet av lindetrær – imidlertid etter helt spesifikke instruksjoner som sikrer at trærne bevarer den historiske verdien og det samme vakre uttrykket.

Stratacells overtar for gartnermakadam  

De opprinnelige almetrærne ble plantet i gartnermakadam, den spesielle blandingen av jord og stein som kan brukes i forbindelse med planting av trær i byområder. Men for å gi de nye trærne best mulig vekstbetingelser ble det erstattet av hele 15 000 strataceller, bærelagsceller, som sørger for optimale forhold for trærnes røtter og store mengder ukomprimert jord. De 15 000 Stratacells dekker et areal på drøye 925 m2.  

Stratacells er et avansert bærelagssystem for plantehull som er spesielt egnet i byer, takhager eller på steder med høy belastning, der plassen under belegningen er sparsom. Det er også installert underjordiske vanningssystemer som sikrer at trærne får nok vann – også i tørre perioder i løpet av året.  

Særlige historiske krav  

Den nye plassen ble forvandlet som en konsekvens av utgravningene i forbindelse med etableringen av den nye metroen. Og det er langt fra en helt vanlig oppgave å gjenetablere et så ikonisk byrom som Kongens Nytorv, der det er viktig å ta hensyn til historiske forhold. Det gjelder bl.a. utformingen av trærne, som ble en helt spesiell oppgave for Birkholm plantage, der trærne ble midlertidig plantet og pleid inntil plassen var ferdig anlagt.

Det gjelder også selve plantehullene, som måtte lages i en spesiell form, og som krevde spesielle egenskaper av prosjektets entreprenør, Barslund. For oss var det en helt spesiell – og spesielt spennende oppgave – å arbeide tett med COWI og Københavns kommune for å sikre «Krinsens» historiske verdi.

År
April 2018 - september 2019
Sted
København
Arkitekter
Landskabs-Arkitekter
COWI A/S
Bygherre
Metroselskabet & Hovedstadens Letbane

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities