København

Kongens Nytorv

COWI A/S

Siden metrostasjonen på Kongens Nytorv i København ble innviet i 2003, har 23 700 passasjerer hver dag gått av eller på ved den historiske plassen midt i København. I tillegg kommer de mange københavnerne og turistene som nyter en solskinnsdag i Nyhavn eller som går tur i indre bydel. Siden 2019 har den nye og oppdaterte plassen med 80 keiserlindetrær som omkranser den majestetiske rytterstatuen av Christian 5 vært åpen for publikum.

Plassen har alltid hatt «Krinsen» – en krets av trær – som skaper det grønne og imponerende byrommet. Men etter at almetrærne som opprinnelig stod der ble rammet av almesyke, er de nå erstattet av lindetrær – etter helt spesifikke instruksjoner som sikrer at trærne bevarer den historiske verdien og det samme vakre uttrykket.

Stratacells overtar for gartnermakadam  

De opprinnelige almetrærne ble plantet i gartnermakadam, den spesielle blandingen av jord og stein som brukes i forbindelse med planting av trær i byområder. For å gi de nye trærne best mulig vekstbetingelser ble den erstattet av hele 15 000 strataceller, bærelagsceller som sørger for optimale forhold for trærnes røtter og store mengder ukomprimert jord. De 15 000 Stratacellene dekker et areal på drøye 925 m2.  

Stratacells er et avansert bærelagssystem for plantehull, spesielt egnet i byer, takhager eller på steder med stor belastning og begrenset plass under belegningen. Det er dessuten installert underjordiske vanningssystemer som sikrer at trærne får nok vann – også i tørre perioder i løpet av året.

Særlige historiske krav  

Den nye plassen ble forvandlet som en konsekvens av utgravningene i forbindelse med etableringen av den nye metroen. Det er langt fra en dagligdags oppgave å gjenetablere et så ikonisk byrom som Kongens Nytorv, der det er viktig å ta hensyn til historiske forhold. Utformingen av trærne ble en helt spesiell oppgave for Birkholm plantage, som midlertidig plantet og pleiet trærne til plassen var ferdig anlagt. Selve plantehullene måtte lages i en spesiell form, og det krevde spesielle egenskaper av Barslund, entreprenøren på prosjektet. For oss var det en helt spesiell – og spesielt spennende oppgave – å arbeide tett med COWI og København kommune for å bevare «Krinsens» historiske verdi.

År
April 2018 - september 2019
Sted
København
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
COWI A/S
BygGherre
Metroselskabet & Hovedstadens Letbane

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities