Odense, Danmark

Odense Letbane

Sweco Denmark

I flere byer ser vi tendensen til at biltrafikken gjemmes bort under bakken for å gjøre plass for grønne miljøer og trygg ferdsel for syklister og fotgjengere på gateplan. Slik var det også i Odense, hvor Thomas B. Thriges Gade har blitt omdannet fra en firefelts vei til levende byrom. Samtidig har det blitt gjort plass til etableringen av Odense Letbane.  

Et levende og grønt byrom  

Hovedideen er å skape sammenhengende byrom – fire nabolag og åtte byrom – som ligger i forlengelse av hverandre og virker inviterende på byens innbyggere og turister. Det har vært fokus på å skape rom hvor man har lyst til å oppholde seg, og som er attraktive både i form av boliger, infrastruktur, handel og restauranter.  

For å prioritere et dynamisk byliv skal bilene vekk og ned under bakken i et underjordisk parkeringsanlegg i to plan med plass til drøyt 1 000 biler. Selv om p-anlegget gir muligheter for grønne arealer i bybildet, utfordrer det samtidig vekstvilkårene. Ikke nok med at trærne skal trives under asfalt, kjelleren setter også helt spesifikke krav til vekten på plantehullene og hvor mye jord som kan fylles i dem.  

Samarbeid om styring av rotveksten  

For å få de store og fyldige trærne som i dag vokser i sentrum av Odense, har vi i samarbeid med landskapsarkitekten funnet den optimale løsningen i en kombinasjon av StrataCells, RootRain og ReRoot. Sammen skaper systemet en kontrollert rotvekst og sørger for at røttene til trærne vokser i ønsket retning samtidig som de får rikelig med vann og oksygen.  

ReRoot skaper en barriere som gjør at røttene til de nye trærne ikke vokser ut av plantehullet og ødelegger asfalt, kabelføring og lignende. Samtidig sørger luftesystemet RootRain for det ekspanderende rotnettet helt til treet og røttene har utviklet seg nok til å klare seg selv. For å leve opp til kravene til vekt og størrelse og gjøre plass for et levedyktig rotnett, er trærne plantet i StrataCells, som er et ideelt forsterkningslag i byer, under fortau og plasser. Det sørger for opptil 94 % mer ukomprimert jord, men opptar i seg selv ikke særlig mye plass under jorden. Milfords Stratacells er produsert i resirkulert plast, slik at de utgjør en minimal belastning for miljøet.

I dag kan byens innbyggere nyte de grønne og levende byrommene som har blitt skapt i Odense, hvor trærne stortrives og gjør at det er et godt sted å oppholde seg.  

År
2017-nu
Sted
Odense, Danmark
Arkitekter
Landskabs-Arkitekter
Sweco Denmark
Bygherre
Odense Kommune

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities