Odense, Danmark

Odense Letbane

Sweco Denmark

I flere byer ser vi tendensen til at biltrafikken gjemmes under bakken for å gi plass til grønne miljøer og trygg ferdsel for syklister og fotgjengere på gateplan. I Odense har Thomas B. Thriges Gade blitt omdannet fra firefelts bilvei til levende byrom. Samtidig har det blitt gjort plass til etableringen av Odense Letbane.

Et levende og grønt byrom  

Hovedidéen er å skape sammenhengende byrom – firenabolag og åtte byrom – som ligger i forlengelse av hverandre og virkerinviterende på byens innbyggere og turister. Det har vært fokus på å skape rom hvorman har lyst å oppholde seg, og som er attraktive både i form av boliger,infrastruktur, handel og restauranter.  

For å prioritere et dynamisk byliv, skalbilene vekk og under bakken i et underjordisk parkeringsanlegg overto plan, medplass til drøyt 1 000 biler. P-anlegget gir plass til grønne arealer i bybildet, mendet stiller samtidig strengere krav til vekstvilkårene. Ikke nok med at trærneskal trives under asfalt, vekten på plantehullene og hvor mye jord som kanfylles i dem må også tas med i beregningen.  ‍

Samarbeid om styring av rotveksten  

For å få til de store, fyldige trærne som i dag vokser i sentrum av Odense, har vi i samarbeid med landskapsarkitekten funnet den optimale løsningen i en kombinasjon av StrataCells, RootRain og ReRoot. Sammen skaper systemet kontrollert rotvekst og sørger for at røttene til trærne vokser i ønsket retning, samtidig som de får rikelig med vann og oksygen.  

ReRoot skaper en barriere som gjør at røttene til de nye trærne ikke vokser ut av plantehullet og ødelegger asfalt, kabelføring og lignende. Samtidig hjelper luftesystemet RootRain det ekspanderende rotnettet til treet og røttene har utviklet seg nok til å klare seg selv. For å oppfylle kravene til vekt og størrelse og gjøre plass for et levedyktig rotnett, er trærne plantet i StrataCells. Det er et ideelt forsterkningslag i byen, under fortau og plasser. Det sørger for opptil 94% mer ukomprimert jord, men tar i seg selv ikke opp særlig mye plass under jorden. Milfords Stratacells er produsert i resirkulert plast, og utgjør slik en minimal belastning for miljøet.

I dag kan innbyggerne nyte de grønne og levende byrommene som har blitt skapt i Odense, der trærne stortrives og gjør at det er et godt sted å oppholde seg.

År
2017-nu
Sted
Odense, Danmark
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
Sweco Denmark
BygGherre
Odense Kommune

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities