Oslo, Norge

Olav Vs gate 

I mange byer blir menneskene som bor i området nedprioritert til fordel for mer plass til biler og nye bygninger. Men mennesker har behov for å bo i grønne byer, da beplantning bl.a. skaper trygghet og liv og fremmer mental helse. Derfor ser vi nå en utvikling i byplanleggingen hvor mennesket er i fokus. Et eksempel er Oslos travleste gate, Olav Vs gate, som blir en grønn gate der fotgjengerne er førsteprioritet. 

Travel gate med plass til mennesker  

Olav Vs gate er trolig en av Oslos travleste gater for fotgjengere, siden det er en viktig gjennomfartsvei for pendlere og turister som bruker fergen og toget. Fotgjengerne har imidlertid vært nedprioritert fordi veier, biler og parkering har fylt gaterommet. 

Men med byrådets beslutning om å renovere gaten kommer fotgjengerne i første rekke og får en bedre opplevelse når de går nedover gaten. Fortauene har derfor blitt gjort bredere og sikrere.  

Med trærne følger det et sunnere byliv 

Det er mange fordeler ved å plante trær i byrommet – både for mennesker og klima. En av dem er at trærne har en positiv innvirkning på folks fysiske og psykiske helse fordi de reduserer luftforurensningen og skaper trygghet

I forbindelse med anleggsarbeid er det ikke alltid mulig å unngå å måtte felle eksisterende trær. Det gjelder spesielt arbeid som foregår tett på rotnettet, slik tilfellet var i Olav Vs gate. Det har likevel gitt mulighet for å gi de nye trærne best mulige vekstvilkår i den nyrenoverte gaten. Derfor har de blitt plantet med vårt vann- og luftningsystem RootRain og forsterkningslaget StrataCell™, som danner en bærende struktur og sikrer røttene en ukomprimert rotsone. I jorden monteres rotbarrieren vår, ReRoot, slik at røttene vokser i de riktige områdene og ikke ødelegger fortauet. 

Slik sikrer vi at røttene får oksygen og vann nok til tross for den harde belegningen, rør og ledninger, slik at de nye trærne kan skape et grønt og inviterende bymiljø i generasjoner fremover. 

År
2019
Sted
Oslo, Norge
Arkitekter
Landskabs-Arkitekter
Bygherre
Oslo Kommun

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities