Uppsala, Sverige

Östra Sala Backe

Edge

Östra Sala Backe skal være en ny grønn bydel i Uppsala i Sverige med parker, torg, boliger og følelsen av et levende by- og handelssentrum. I forbindelse med oppgraderingen av det eksisterende miljøet og de nye byggene er det tenkt inn fremtidsrettede løsninger for håndtering av regnvann. Gjennom en innovativ tilnærming har regnvannet blitt integrert som en ressurs for å vanne det stadig økende antallet planter og trær.

Grønne og blå klimaløsninger

Med den nye bydelen stiger andelen av befestede arealer, noe som utgjør en utfordring ved større skybrudd. For å veie opp for dette, har det fra starten blitt investert i både grønne og blå klimatilpasningsløsninger – særlig treplanting og systemer til å håndtere regnvann.

Det er anlagt grønne bed og plantet trær, noe som fungerer som lokal håndtering av regnvann. Slik reduseres belastningen på det lokale kloakksystemet, samtidig som trær og planter får bedre vekstvilkår, ettersom regnvannet blir gjenbrukt til å vanne bedene.

For å gjøre plass til dette – både over og under bakken – har Kent Fridell, som spesialiserer seg i blå-grønn-grå infrastruktur hos Edge, endret overflatene slik at de blir multifunksjonelle og gir plass til både regnvannshåndtering og beplantning.

Innovativt regnvannsbasseng

Ved å fjerne 0-fraksjonen fra oppbyggingen til veilegemet, har veilegemet endret seg til et slags fordrøyningsbasseng som kan holde på store mengder overflatevann. På denne måten bidrar overflatevannet til å gjenopprette grunnvannet, mens trær og vegetasjon vannes.

Det underjordiske regnvannsbassenget er anlagt med våre Aquaton tunnelmagasiner, som er plassert nederst på det luftige gruslaget for å forhindre at magasinet tetter seg og nedsivingen forhindres. Ved tradisjonell grusoppbygging ser man noen ganger at magasinene tetter seg. Med et Aquaton-system er det imidlertid mulig å rense magasinene, slik at holdbarheten og den samlede levetiden forlenges, mens oppsamlet sediment ikke forhindrer nedsivingen til regnvannet.

År
2015-2020
Sted
Uppsala, Sverige
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
Edge
BygGherre
Uppsala Kommune

Produkter i bruk

-
Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities