Malmö, Sverige

Rälsplatsen

Sweco Sweden

Et uutnyttet område nord for Malmøs sentralstasjon har blitt forvandlet til et vakkert, grønt område, der byens pendlere og beboere kan nyte en stille stund og møte hverandre.

Kommunen hadde et mål om å skape et byrom som skulle være populært og godt besøkt. Veien dit gikk via mye og varierte grønne vekster med trær og busker i opphøyde plantekasser med integrerte benker og sitteplasser. Over plassen løper det en nyanlagt sykkelsti og et fortau som i de grønne omgivelsene skaper en hyggeligere tur både til fots og på sykkel.

Spesialdesignede plantekasser og benker

For å nå kommunens mål om å skape et attraktivt og grønt byrom, fikk plantekassene en spesiell rolle å spille i prosjektet. De er utviklet og designet i tett samarbeid mellom Sweco og oss, hvor vi sammen undersøkte hvordan vi kunne skape den beste løsningen.

Som en del av samarbeidet utviklet vi blant annet 3D-visualisering av strukturen, noe som gjorde det mulig for landskapsarkitektene å treffe bedre beslutninger om det endelige designet. I 3D-modellen var det mulig å teste ulike kombinasjoner av materialer før den endelige avgjørelsen ble tatt.

Fleksibel kantavgrensning og innbydende plantekasser

For å realisere designet brukte vi vår Contrast Freestyle kantavgrensning, som med sin store fleksibilitet er et opplagt valg til å skape plantekasser i byen. De er laget av cortenstål og har integrerte benker.

Med Contrast Freestyle ligger alle designvalg hos arkitekten. De enkelte elementene blir alltid skreddersydd til de enkelte prosjektene. Det har muliggjort at kantene ved Rälsplatsen varierer i høyde og skaper et dynamisk uttrykk på den nye, grønne plassen.

År
Juni 2020
Sted
Malmö, Sverige
Arkitekter
Landskabs-Arkitekter
Sweco Sweden
Bygherre
Malmö Stad

Produkter i brug

-
Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities