Oslo, Norge

Storgata, Oslo

Sweco Norge

Storgata er en av de eldste og mest trafikkerte gatene i Oslo. I 2018 begynte arbeidet med å gi gaten et generelt løft og utbedre de hundre år gamle avløpene, slik at de skal kunne tåle de økende nedbørsmengdene. Samtidig har det vært fokus på å skape bedre forhold for fotgjengerne, slik at det skal være en god opplevelse å gå gjennom handlegaten.  

Hard belegning og trafikk utfordrer unge trær  

Gaten skulle ha bredere fortau og holdeplasser for trikken, samt nytt veifundament og -belegning. I utgangspunktet er det en kompleks utfordring å kombinere treplanting med trafikkårer og regnvannshåndtering. Vi fant imidlertid en løsning i samspillet mellom etablering av de nye grønne områdene og spesialdesignet teknologi.

Trær og bed langs gaten absorberer vannet, forhindrer oversvømmelse og fungerer som et reservoar som vanner trærne i perioder med lite nedbør. Det er spesielt de første årene, når trærne fortsatt er unge, at det kreves smarte løsninger for å skape de beste betingelsene i et ellers utfordrende miljø, preget av høy trafikk og belagt eller ugjennomtrengelig belegning. Derfor er trærne plantet i vårt forsterkningslag Stratacells som sikrer trærnes rotnett gode vilkår i begynnelsen, selv i omgivelser det normalt ville være umulig for dem å vokse i.  

Beskyttelse av de unge trærne  

I samarbeid med Sweco Norge designet vi våre Adapta trehullrister for både å styre vanngjennomstrømningen, fjerne avfall fra overflatevannet, håndtere overflatevann og beskytte trærne.

For å beskytte de mange trærne som er plantet langs gaten, tilføyde vi spesielle trebeskyttere. De gjør trærne mindre utsatt for skader både fra fotgjengere, sykler og elsparkesykler de første årene etter plantingen.  

Det som startet som en utfordring med å kombinere trafikale og estetiske hensyn med klimautfordringer, ble et eksempel på hvordan smarte, unike løsninger og godt samarbeid kan skape effektive, grønne og innbydende byrom som er bedre rustet mot fremtidens endrede klimaforhold.

År
2020
Sted
Oslo, Norge
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
Sweco Norge
BygGherre
Oslo Kommun

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities