Hamar

Vangsveien, Hamar

Statens Vegvesen og Rambøll

Byplanlegging med fokus på grøntområder skaper en levende og trygg by, noe som er en forutsetning for at mennesker skal trives. Vangsveien i Hamar er et eksempel på hvordan renoveringen av en betongvei ble oppgradert til en grønn vei som har skapt liv i byrommet.  

Den grønne hovedveien  

Vangsveien i Hamar er hovedveien til sentrum, og den var en trist betongvei som de færreste brukte til gå- eller sykkelturer. En renovering av veien i 2014 endret imidlertid måten byens innbyggere valgte å bruke gaten på. Under renoveringen fokuserte landskapsarkitektene på å gjøre fortauene og sykkelveiene bredere og skape en såkalt «green street» ved å plante 110 nye trær og mer enn 5.000 stauder.  

Nettopp dette fokuset har ført til at mange nå foretrekker å gå turer på gaten, noe som bidrar til trygghet siden flere ferdes der.

Trevekst i lengre tid    

Helhetlig byplanlegging med mennesket i sentrum er viktig for oss og vår ambisjon om å skape grønne byer der mennesker trives. Det var derfor nødvendig å finne en løsning der trærne langs Vangsveien kunne leve under optimale vekstforhold, slik at de i lengre tid kunne skape verdi for dem som bruker veien.  

For at trærne skal ha plass til å vokse, har vi installert vårt rotvennlige forsterkningslag StrataCell™ og vannings- og luftesystemet for trær, RootRain X2. Kombinasjonen av disse to produktene våre gir plass til at trærne vokser i en ukomprimert rotsone, og gir mulighet for at røttene kan bli større enn det opprinnelige plantehullet.

År
2014
Sted
Hamar
Arkitekter
Statens Vegvesen og Rambøll
Landskabs-Arkitekter
Bygherre
Statens Vegvesen

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities