Hamar

Vangsveien, Hamar

Statens Vegvesen og Rambøll

Byplanlegging med fokus på grøntområder skaper en levende og trygg by, forutsetninger for at mennesker skal trives. Vangsveien i Hamar er et eksempel på hvordan renovasjonen av en betongvei ble oppgradert til en grønn vei som har skapt liv i byrommet.

Den grønne hovedveien  

Vangsveien i Hamar er hovedveien til sentrum, og den var en trist betongvei de færreste valgte til gå- eller sykkelturer. En renovasjon av veien i 2014 endret imidlertid måten byens innbyggere brukte gaten på. Under renovasjonen fokuserte landskapsarkitektene på å gjøre fortauene og sykkelveiene bredere og skape en såkalt «green street» ved å plante 110 nye trær og mer enn 5 000 stauder.  

Nettopp dette grepet har ført til at mange nå liker å gå tur i gaten, noe som bidrar til trygghet, siden flere ferdes der.

Trevekst i lengre tid    

Helhetlig byplanlegging med mennesket i sentrum, er et viktig prinsipp for oss og vår ambisjon om å skape grønne byer der mennesker trives. Det var derfor nødvendig å finne en løsning der trærne langs Vangsveien kunne leve under optimale vekstforhold, slik at de over tid kunne skape verdi for de som bruker veien.

For at trærne skal ha plass til å vokse, har vi installert vårt rotvennlige forsterkningslag StrataCell™ og vannings- og luftesystemet for trær, RootRain X2. Kombinasjonen av disse to produktene gir plass til at trærne vokser i en ukomprimert rotsone, og gir røttene mulighet til å bli større enn det opprinnelige plantehullet.

År
2014
Sted
Hamar
Arkitekter
Statens Vegvesen og Rambøll
Landskaps-Arkitekter
BygGherre
Statens Vegvesen

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities