Stockholm

Värtaterminalen, Stockholm

Mads Mandrup, arkitekt · C.F. Møller Architects
Helena Emrani & Stefan B, landskabsarkitekt, Nivå · Landskapsakitektur AB Gabbab

Terminalens utforming er hentetfra den tradisjonelle havnarkitekturen som innebærer store strukturer, vannetsbølgende bevegelser og virksomhetens flyt. Visjonen er å knytte sammen havn ogby med bygninger i samme høyde, for å gjøre det mulig å gå ut av havneområdet,bort fra veitrafikken. Havnebygningens tak er utformet som et landskap sombestår av trapper, ramper og vindfang. Det gir mulighet for å bevege seg der ognyte utsikten til fergene, vannet og byens omriss. Det er tatt høyde forsol-  og geotermisk energi, som gjørterminalen selvforsynt og miljøsertifisert i henhold til Miljöbyggnad Guld.


År
2015- 2017
Sted
Stockholm
Arkitekter
Mads Mandrup, arkitekt · C.F. Møller Architects
Landskabs-Arkitekter
Helena Emrani & Stefan B, landskabsarkitekt, Nivå · Landskapsakitektur AB Gabbab
Bygherre
Stockholms Hamnar AB

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities