Regnbed-LOH

Høytytende LOH-løsninger fra Milford

LOH-løsninger får større og større utbredelse. Inesten alle nye anleggsprosjekter i urbane strøk inngår lokalovervannshåndtering – LOH -  som etvesentlig bidrag til fremtidens klimasikring.

Hvor LOH tidligere var et uttrykk alle kjente,men få praktiserte, har det nå blitt et begrep som tas på alvor på alle nivåerav den moderne byplanleggingen.

Vi mener at idéen bak LOH er helt riktig, og at LOH har en stor fremtid. Men hvis man vil ha suksess med LOH er det avgjørendeat anleggene som installeres er gjennomtenkte og klarer å levere ønsket effekt.

Milford endrer ikke på prinsippene i LOH. Vispesialiserer oss i steden for i å optimere LOH-teknikkene for å sikreoverlegne egenskaper og lengre levetid.

Downloads

Cases og referencer

-

Bli kontaktet av en ekspert i

Regnbed-LOH

Vores have- og parkingeniører kan hjælpe med fulde løsninger, eller blot det enkelte produktvalg. Det er helt uforpligtende og ganske gratis. Lad os ringe eller skrive til dig.
Tak! Du bliver kontaktet af os hurtigst muligt!
Der er sket en fejl med formularen. Prøv venligst igen, eller kontakt os gerne hvis det fortsætter.

Andre produktkategorier

Creating liveable cities