Creating liveable cities

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende med mindre anden aftale er indgået skriftligt.

Force majeure

Alle ordrer modtages med forbehold for force majeure. Strejke eller lock out, skader forvoldt af brand eller vand, maskin- og strømsvigt, nationale eller internationale krigshandlinger, manglende råvarer eller ligende leveringsproblemer berettiger os til at afvise ordren helt eller delvist eller udskyde leveringen.

Pris

Alle oplyste priser er fastsat under forudsætning af, at kostpriser og andre omkostninger forbliver uændrede. Alle ordrer leveres til de priser, der er gældende på leveringsdatoen.

Tilbud

Alle tilbud gives uforpligtende og med forbehold for prisstigninger og ændrede leveringsmuligheder. Tilbud er gældende i 30 dage medmindre andet er aftalt skriftligt.

Betaling

Fuld betaling skal ske indenfor 30 dage medmindre anden aftale er indgået skriftligt.

Renter

I tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os ret til at opkræve morarenter i henhold til gældende lovgivning.

Ejerskab

Leverede varer forbliver Milfords ejendom indtil fuld betaling er modtaget.

Kvantum

For lagerførte varer, forbeholder vi os ret til at foretage mindre justeringer i overensstemmelse med vores pakkestørrelser. Ikke lagerførte varer leveres kun i mængder svarende til pakkestørrelsen.

Leveringstid

Der betales ikke kompensation for økonomiske tab forbundet med forsinket levering. Forsinket levering eller fejllevering giver ikke køber ret til at hæve handlen.

Levering

Alle priser er ab lager Værløse medmindre anden aftale er indgået skriftligt.

Returservice

Kun katalogvarer kan byttes/returneres indenfor 30 dage efter forudgående aftale med Milford kundeservice. Kreditnota med 20% returfradrag gives kun såfremt varerne returneres i uskadt og uåbnet originalindpakning og vedlagt følgeseddel. Emballagen må ikke mærkes eller på anden vis være skadet af kunden. Øvrige eller specialfremstillede varer tages ikke retur.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Milford er ansvarlig over for køberen, er Milfords ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tabt arbejdsfortjenste, transport, driftstab, insatllation m.v. Milford kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som følge af køberens retsforhold over for tredjemand, eller for krav rettet mod køberen af tredjemand.

Garanti

Der ydes garanti i henhold til gældende lovgivning.

Reklamationer

Alle klager skal fremsættes senest 30 dage efter modtagelse af varerne. Returnering af varer kan ske efter forudgående aftale med Milford kundeservice og når varerne er forsvarligt emballeret samt vedlagt følgeseddel.