Creating liveable cities

Trær på harde flater

Trær i byen er ofte utsatt for betydelig mer belastning og stress enn de ville blitt utsatt for i deres naturlige voksested.

Trær i byen er hardt utsatt

I naturen står trærne ofte i et beskyttet mikroklima med rikelig adgang til sollys, regnvann og ukomprimert jord som er fylt med næringsstoffer. Bytrær lider ofte under høyere sommertemperaturer, impermeable overflater som asfalt og betong, eksponering til vind, veisalting om vinteren, tung trafikk fra kjørende, syklende, gående trafikanter og vandalisme.

De mange faste dekkene gir ingen plass til trærne for å gro og sikrer samtidig at det verken kommer vann eller oksygen til røttene. Den lille jorden som faktisk er tilgjengelig for trærne er i tillegg næringsfattig og komprimert.

Tenk på trær i prosjekteringen

128. I stor grad handler det om å forebygge og planlegge godt for få til frodige og veletablerte trær. Trærne og deres vekstvilkår må tas i betraktning hele veien i prosjekteringen og etableringsfasen. Når du utarbeider et prosjekt som involverer trær, så tenk først og fremst på at valg av treslag skal avspeile forholdene på stedet. Der det er plassmangel kan rotvennlige bærelag slik som vekstceller være med å gi trærne ekstra rom til å utvikle sine røtter. Dessuten kan trærne beskyttes mot fremtidige skader med trerister eller trebeskyttere.  Milford har spesialisert seg innenfor treplantninger der det ellers er dårlige vekstvilkår. Med innovative løsninger og rådgivning kan vi hjelpe deg til å etablere velfungerende og sunne trær i byen.