Ballerup Banegårdsplads

Trær, planter og blomster er med på å skape et levende og trygt byrom. Ballerup Kommune har valgt å fornye sentrum, slik at det blir mye grønnere. Renoveringen av stasjonsplassen i Ballerup er et eksempel på at trær og grøntområder ikke behøver å måtte vike på stasjoner med stor trafikk eller andre steder med særlige plasshensyn.    

Ballerups innbydende trafikknutepunkt  

Den første delen av byfornyelsen besto av en renovering av stasjonsplassen, som har gått fra å være en stor bussterminal til å bli en innbydende og attraktiv stasjon. Bussterminalen er gjort mindre slik at stasjonsplassen virker mer åpen og gir inntrykk av at sentrum ligger rett rundt hjørnet.  

For å innfri ønsket fra Ballerup kommunestyre og innbyggerne om et grønnere og mer innbydende sentrum, har det blitt skapt grøntområder med trær og årstidsbestemt beplantning på stasjonsplassen.  

Grønne stasjoner skaper et attraktivt og levende hverdagsrom for pendlere på vei til og fra jobb. Samtidig tjener de også formålet om at Ballerup virker mer innbydende for dem som besøker byen.  

Trær som gir plass til infrastrukturen  

Selv om det er en fordel å ha bytrær, har det vært en utfordring å plassere dem på stasjoner med tung trafikk, f.eks. fra busser, fordi trærnes vekst kan oppta mye plass. Derfor må de plantes slik at de ikke forstyrrer infrastrukturen samtidig som de fortsatt har gode vekstvilkår.

På stasjonsplassen i Ballerup ble trærne plantet i det rotvennlige forsterkningslaget, StrataCells, kombinert med luftesystemet RootRain og rotbarrieren ReRoot. StrataCells er tilgjengelig i to forskjellige størrelser, hvorav den ene nettopp er skapt med tanke på beplantning i områder med mye eller tung trafikk. På den måten er trærne plantet i en ukomprimert rotsone der røttene vokser i de riktige områdene, slik at de verken tar opp for mye plass eller ødelegger den nylagte belegningen.

År
Sted
Arkitekter
Landskabs-Arkitekter
Bygherre

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities