Valby

Hornemanns Vænge

Beplanting og grønne løsninger i byrommet kan fremme biologisk mangfold, ettersom det tiltrekker flere insekter og fugler til området. Samtidig skaper det bedre miljø og trivsel for dem som bor i byen. Renovasjonen av Hornemanns Vænge i Valby er et godt eksempel på hvordan fem grønne gårdsrom har skapt frodige og behagelige uterom for beboerne, som har fått et stykke natur helt nært hjemmet.

Verdiskapende løsninger    

De fem gårdsrommene er av ulik karakter, som skogeng, gresseng, våteng, allmenning og blomstereng. Gårdsrommene er designet for å kunne håndtere klimautfordringer, særlig økende vannmengder. Landskapsarkitektene bak renovasjonen har hatt fokus på å skape flotte naturområder for beboerne, og er et foregangseksempel på hvordan beplantning kan være en del av løsningene på utfordringer knyttet til klimaendringene. Samtidig blir det tydelig at grønne oaser i hverdagslandskapene våre skaper konkret livskvalitet.

Smart regnvannshåndtering betrakter regnet som en ressurs  

Det er jobbet med innovative metoder til regnvannshåndtering, blant annet bruk av forskjellige jordtyper, kunstige høydeforskjeller og tunnelmagasiner som forsinker regn- og overflatevann.  

Bedet mellom boligblokkene fungerer dessuten som et stort regnbed. Det er installert Aquaton tunnelmagasiner, som samler opp regnvannet og forsinker det på veien mot avløpet. For å avlaste avløpssystemet ytterligere, er takrennene koblet fra systemet. Dermed ledes regnet ut i regnbedet, for deretter å vanne plantene i området eller sive ned i tunnelmagasinene. Slik kan vi utnytte regnvannet som en ressurs, i stedet for å betrakte det som et problem.

År
Sted
Valby
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
BygGherre

Produkter i bruk

-
Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities