Lyngby, Denmark

Trongårdsparken  

Vi opplever et økt fokus på å designe byer, plasser og bygninger som kan håndtere de voldsomme og økende nedbørsmengdene i Danmark som følge av klimaendringene. I Trongårdens byområde i Lyngby-Taarbæk er de vakre grønne uteområdene en del av løsningen for å stå imot de kraftige regnskyllene og sikre rent drikkevann.      

Trongårdens byområde er som en urban landsby med grønne oaser og fellesrom. De vakre omgivelsene er en del av klimasikringen av byrommet gjennom en LOH-løsning. Derfor er det installert vannledninger, avløpsrør for spillvann og et anlegg til håndtering av regnvann. 

Smart regnvannshåndtering sikrer drikkevannskvalitet 

Det er anlagt to typer ledninger: én til takvann og én til vann fra veien. Det er gjort fordi Trongården er et sentralt område der det hentes opp drikkevann fra grunnvannet. Med de to ledningene skilles det rene regnvannet og overflatevannet fra de befestede arealene, som skal hindres i å sive ned til grunnvannet. I stedet blir veivannet ledet til regnbedene, der jorden fungerer som et filter som renser vannet før det føres til en pumpestasjon og videre ut til mottakeren.

Siden takvannet ikke har de samme forurensningsproblemene, ledes dette direkte ned i et forsinkelsesbasseng laget av tunnelmagasinene Aquaton. Bassenget har en kapasitet på i alt 230 kubikkmeter, og sikrer at takvannet ikke kommer i kontakt med vannet fra veien, samtidig som det forsinkes for å unngå overbelastning av avløpene. Ved å etablere regnvannshåndteringen, dels underjordisk og dels i regnbed, blir den tekniske løsningen gjemt i grønne oaser beboerne kan ha glede av.

Naturen skaper fellesskap   

Trongårdsparkens grønne områder skaper verdi for beboerne på flere måter. I tillegg til at området nå er klimasikret, kommer man også nærmere naturen, noe som styrker det biologiske mangfoldet og skaper bedre trivsel. De grønne oasene og fellesrommene gir dessuten liv til naboskapet ved å skape områder der beboerne kan være sammen. 

År
2019-20
Sted
Lyngby, Denmark
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
BygGherre
Lyngby-Taarbæk Forsyning

Produkter i bruk

-
Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities