Kungälv

Kungälv Resecentrum, Kungälv

Struktor Mark
White Architects

Som en sentral del av samfunnet vårt er infrastrukturen samlingspunkt for mange mennesker, spesielt pendlere og turister. Derfor er det svært viktig å skape grønne og innbydende stasjoner i byrommet, som øker livskvaliteten for de mange reisende.

Reisesenter med grønt landskap  

I forbindelse med forbedringen av bymiljøet i Kungälv Kommune har landskapsarkitektene jobbet med å skape et reisesenter som er samlingspunkt for byens reisende og beboere, ved å skape en felles forbindelse mellom by-, regional- og ekspressbusser.  

Landskapsarkitektene la spesielt vekt på at uteområdene skulle være grønne. Derfor har det blitt plantet masse trær og selve taket på stasjonsbygningen er dekket med gress.  

Trærne skal ikke måtte vike  

Planting av trær er en løsning som skaper et inviterende og innbydende miljø på stasjonene. Det kan imidlertid også være en utfordring ettersom trærnes vekst kan ta opp mye plass og gjøre det vanskelig for mennesker og busser å komme gjennom området. Derfor blir trærne ofte valgt bort ved byplanlegging av stasjoner.  

I den forbindelsen har vi hjulpet landskapsarkitektene med å plante trærne på en strategisk måte, slik at de har plass til å vokse uten å forstyrre infrastrukturen.  

For å gi trærne ved reisesenteret best mulig vekstvilkår, har de blitt plantet i vårt rotvennlige forsterkningslag, StrataCell, kombinert med luftesystemet RootRain og rotbarrieren ReRoot. Systemene gjør det mulig å plante trær, selv der hvor de ellers ville blitt valgt bort på grunn av plassmangel. Disse løsningene gir imidlertid røttene plass til å vokse og oppta næring i ukomprimert jord.


År
2018
Sted
Kungälv
Arkitekter
Struktor Mark
Landskabs-Arkitekter
White Architects
Bygherre
Kungälvs Kommune

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities