Korsør

Solens Plads

Bymunch By- og Landskabsdesign ApS

Sentral plass i Korsør knytter byen sammen

Korsørs bysentrum var delt opp i to handelsområder uten at det var noen naturlig forbindelse mellom dem. Byens arrangementer samlet ofte besøkende i det ene handelsområdet, og kommunen ønsket bedre gjennomstrømming av besøkende for å gi mer liv til hele bybildet. Derfor har det over tid vært et ønske om å få bedre sammenknytning mellom havnearkadene og de øvrige handelsgatene i Korsør.

En stor parkeringsplass mellom handelsgatene og havnearkadene skulle gjennom en større rehabilitering. Drømmen var å skape en multifunksjonsplass, der det var plass til alle.

"Vi ønsket en multifunksjonsplass med plass til borgere i alle aldre og fra alle bydeler. Det skulle være plass til markedsdager, lek og fysisk aktivitet, samtidig som vi ville beholde fokuset på byens maritime historie." - Ole Lund Sørensen, byplanarkitekt i Slagelse Kommune.

Rehabiliteringen

For å skape liv på plassen har det blitt installert treningsapparater for eldre, lekeplass, skatepark og mye mer. Dessuten har man valgt å skape spennende effekter med belysning og flere forskjellige typer belegg, for eksempel farget asfalt, gummibelegg og grusbelegg. Det er plantet flere bytrær på plassen for å danne en grønn ramme rundt samværet i byen.

Utfordring og løsning

Bytrærne skulle plantes i et område med faste dekker, og det var derfor avgjørende at de fikk tilgang til rotvennlig bærelag. I tillegg ønsket ByMUNCH i samarbeid med kommunen å bruke overvann som en ressurs og utstyre plantehullene med Milfords Klimatilpasning med trær-system. Slik ledes overvann inn i plantehullet, der det brukes til vanning av trærne, og overflødig vann fra plantehullet ledes videre til avløpssystemet.

På Solens Plads valgte man å bruke vannrenner til å lede vannet til plantehullene. I samarbeid med landskapsarkitekten, spesialdesignet vi derfor KerbCells som fulgte vannrennens organiske utseende. På den måten klarte vi å optimalisere innløpet av overvann til plantehullet, og samtidig beholde de rene linjene i designet.

År
2017
Sted
Korsør
Arkitekter
Landskaps-Arkitekter
Bymunch By- og Landskabsdesign ApS
BygGherre
Slagelse Kommune

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities