Korsør

Solens Plads

Bymunch By- og Landskabsdesign ApS

Central Plass i Korsør knytter byen sammen

Korsørs bysentrum var delt opp i to handelsområder uten en naturlig forbindelse mellom dem.  Byens arrangementer samlet ofte besøkende i det ene handelsområdet og kommunen ønsket en bedre gjennomstrømning av besøkere gjennom byens gater og plasser for å gi mer liv til hele bybildet. Derfor har det  vært et ønske en god stund om å få til bedre sammenknytning mellom havnearkadene og de øvrige handelsgatene i Korsør.

En stor parkeringsplass mellom handelsgatene og havnearkadene skulle gå gjennom en større rehabilitering. Drømmen var å skape en multifunksjonsplass, hvor det var plass til alle.

"Vi ønsket en multifunksjonsplass, hvor det er plass til borgere i alle aldre og fra alle bydelene. Det skulle være plass til markedsdager, lek og fysisk aktivitet. Og samtidig ville vi beholde fokus på byens maritime historie." - Ole Lund Sørensen, byplanarkitekt i Slagelse Kommune.

Rehabiliteringen

For å skape liv på plassen har det blitt installert treningsapparater for eldre, lekeplass, skatepark og mye mer. Dessuten har man valgt at skape spennende effekter med belysning og flere forskjellige typer belegg for eksempel farget asfalt, gummibelegg og grusbelegg. Det er plantet flere bytrær på plassen for å danne en grønn ramme om samværet i byen.

Utfordring og løsning

Bytrærne skulle plantes i et område med faste dekker og det var derfor viktig at de fikk tilgang til rotvennlig bærelag. I tillegg ønsket ByMUNCH i samarbeid med kommunen å bruke overvann som en ressurs og  utstyre plantehullene med Milfords Klimatilpasning med trær system. På den måten ledes overvann inn i plantehullet, det brukes til vanning av trærne, og overflødig vann fra plantehullet ledes videre til avløpssystemet.

På Solen Plass valgte man å bruke vannrenner til å lede vannet til plantehullene. I samarbeid med landskapsarkitekten spesialdesignet vi derfor KerbCells, som fulgte vannrennens organiske utseende. På den måten klarte vi å optimere innløpet av overvann til plantehullet og kunne samtidig beholde de rene linjene i designet.

År
2017
Sted
Korsør
Arkitekter
Landskabs-Arkitekter
Bymunch By- og Landskabsdesign ApS
Bygherre
Slagelse Kommune

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities