Creating liveable cities

Klimatilpasning med trær

Kombiner regnvann og trær

Klimatilpasning med trær er en målorientert totalløsning med unike fordeler i din prosjektering:

  • Kombinasjon av regnvann og trær
  • Unikt beregningsverktøy utviklet i samarbeid med SWECO
  • Presis beregning basert på en spesifikk lokalitet
  • Gjør det mulig å dimensjonere for forskjelligegjentakelsesperioder
  • Nyeste bearbeidelse av historiske regndata
  • Følger anbefalingene for dimensjonering til Spildevannskomiteens utgave nr 27 og 30

Vi kan helt konkret beregne hvor mye vann hverplantegrop kan/skal håndtere eller hvor mange trær som skal plantes i forholdtil en bestemt regnhendelse og prosjektets avrenningsområde.

Med Klimatilpasning med trær får du én samlet pakke derarbeidsprosessen fra skisseprosjekt til detailprosjektering har blitt enkel og myeklarere – uten tids- og utgiftskrevende mellomledd.

her har vi brukt

Klimatilpasning med trær

Ta kontakt med en ekspert på

Klimatilpasning med trær

Vi har dyktige hage- og parkingeniører som er klare med sparring og gode råd helt uten forpliktelse og ganske gratis. La oss ringe eller skrive til deg.
Tak! Du bliver kontaktet af os hurtigst muligt!
Der er sket en fejl med formularen. Prøv venligst igen, eller kontakt os gerne hvis det fortsætter.
Ring oss om
Klimatilpasning med trær
+45 44 97 10 99
Eller send en epost ...

Produkter i samme kategori