Hedensted Kommune

Horsensvej

Hedensted Kommune

Vi befinner oss i en ny virkelighet, der klimaendringene fører til store regnskyll som overbelaster avløpssystemene og fører til oversvømmelser. Men hvordan kan vi i bygg- og anleggsbransjen avverge risikoene forbundet med store vannmengder? Fornyelsen av Horsensvej i Hedensted er et forslag til en løsning. 

Klimavei med nye bed og trær    

I forbindelse med byfornyelsen av Hedensted Kommune har Horsensvej gjennomgått en renovasjon som skulle gjøre den nedslitte veien mer trafikksikker, attraktiv og grønn.  

Veien, som fungerer som innkjøring til Hedensted by, stod overfor store klimautfordringer. Avløpssystemet kunne ikke håndtere de stigende nedbørsmengdene, og oversvømmet derfor fellesavløpet og veien. Store trær hadde også i mange år ødelagt belegningen på veien og fortauet, noe som gjorde veien ujevn og utrygg å kjøre på.  

De store trærne har blitt fjernet og gitt plass til veibed med nye trær, busker og nytt gress. Samtidig er det ved hjelp av vår ekspertise designet en løsning der veibedene også benyttes til å håndtere overflatevannet fra store regnskyll og minimere risikoen for oversvømmelse av veiene og avløpet.

Regnvann er en del av løsningen  

For å minimere risikoen for at regnvann ved større regnskyll skulle ende opp i sentrum av byen, ble det installert en spesialdesignet versjon av vår slusekonstruksjon KerbCell Cubic uten sluser i kantsteinen. Slusen er valgt bort fordi forholdene for nedsiving er optimale, og fordi det ikke er problemer med salting av veiene i området.

Vår slusekonstruksjon håndterer overflatevannet på forskjellige måter avhengig av årstid, samtidig som den holder tilbake sedimenter og reduserer risikoen for forurenset vann.  

Løsningen på Horsensvej gjør at regnvannet blir en ressurs heller enn et problem. KerbCell Cubic fordeler vannet på en slik måte at veibedene og trærne blir vannet, mens avløpet blir avlastet. Samtidig reduserer denne løsningen risikoen for at regnvann finner veien til sentrum ved større regnskyll.

År
2018 - 2019
Sted
Hedensted Kommune
Arkitekter
Hedensted Kommune
Landskaps-Arkitekter
BygGherre
Hedensted Kommune, Hedensted Spildevand A/S

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities