Hedensted Kommune

Horsensvej

Hedensted Kommune

Vi befinner oss i en ny virkelighet der klimaendringene fører til store regnskyll som overbelaster avløpssystemene og fører til oversvømmelser. Men hvordan kan vi i bygge- og anleggsbransjen avverge de risikoene som er forbundet med store vannmengder? Fornyelsen av Horsensvej i Hedensted er et forslag til en løsning.  

Klimavei med nye bed og trær    

I forbindelse med byfornyelsen av Hedensted Kommune har Horsensvej gjennomgått en renovering som skulle gjøre den nedslitte veien mer trafikksikker, attraktiv og grønn.  

Veien som fungerer som innkjøring til Hedensted by, stod overfor store klimautfordringer. Avløpssystemet kunne ikke håndtere de stigende nedbørsmengdene og oversvømmet derfor fellesavløpet og veien. Store trær hadde også i mange år ødelagt belegningen på veien og fortauet, noe som gjorde veien ujevn og usikker å kjøre på.  

De store trærne har blitt fjernet og har gitt plass til veibed med nye trær, busker og nytt gress. Samtidig er det med vår ekspertise designet en løsning der veibedene kunne benyttes til å håndtere overflatevannet fra de store regnskyllene og minimalisere risikoen for oversvømmelse av veiene og avløpet.  

Regnvann er en del av løsningen  

For å minimere risikoen for at regnvann ved større regnskyll skulle ende opp i sentrum av byen, ble det installert en spesialdesignet versjon av vår slusekonstruksjon KerbCell Cubic uten sluser i kantsteinen på Horsensvej. Slusen er valgt bort fordi forholdene for nedsivning er optimale, og fordi det ikke er problemer med salting av veiene i området.

Vår slusekonstruksjon håndterer overflatevannet på forskjellige måter avhengig av årstidene, samtidig som den holder tilbake sediment og reduserer risikoen for forurenset vann.  

Løsningen på Horsensvej gjør at regnvannet blir en ressurs i stedet for et problem ved at KerbCell Cubic fordeler vannet på en slik måte at veibedene og trærne blir vannet, mens avløpet blir avlastet. Samtidig reduserer denne løsningen risikoen for at regnvann ved større regnskyll finner veien til sentrum.

År
2018 - 2019
Sted
Hedensted Kommune
Arkitekter
Hedensted Kommune
Landskabs-Arkitekter
Bygherre
Hedensted Kommune, Hedensted Spildevand A/S

Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities