Middelfart

Klimabyen i Middelfart

We Do Democracy
GHB Landskabsarkitekter A/S, Adept ApS

I takt med klimaendringene, har folk i Danmark vennet seg til at værforholdene blir mindre forutsigbare og at det er mer voldsom nedbør og ekstremt vær. Flere kommuner investerer derfor i større klimaprosjekter for å kunne møte klimautfordringene – spesielt de store regnmengdene som overbelaster avløpsanlegg og oversvømmer kjellere. I Middelfart kommune har man vist hvordan klimatilpasning også kan skape vakre grøntområder.

Vakkert prosjekt med smarte løsninger    

En av de største utfordringene Middelfart kommune stod overfor, var at voldsomme regnmengder overbelastet avløpssystemet, og boligområdet rundt Kongebrovej ble særlig rammet.  

I 2013 gikk kommunen derfor i gang med sitt store klimaprosjekt, KlimaByen, som hadde som mål å være Danmarks vakreste prosjekt innenfor klimatilpasning. Prosjektet skulle utvikle nye og innovative løsninger rundt Kongebrovej.  

De mange skråningene i området har gitt god mulighet til å finne innovative løsninger for å avlede regnvannet på en naturlig måte. I villaområdene har man derfor tilført flere veibed med planter og flyttede trær, som bidrar til å absorbere regnvannet og redusere mengden vann som strømmer direkte ned i avløpet.

Veibed og trær avlaster avløpssystemet    

Veibedene skaper vakre grøntområder hos beboerne i nabolaget, samtidig som de avlaster avløpssystemet. Vår slusekonstruksjon, KerbCell™, gjør at overflatevannet renner ned til veibedene i stedet for i avløpet.  

Samtidig har vi skapt en langtidsholdbar løsning for trærne i området, slik at de kan fortsette å trives og skape et hyggelig og frodig område for beboerne i nabolaget. Ved å kombinere vårt rotvennlige forsterkningslag, StrataCell™, og vannings- og luftesystemet for trær, RootRain, har vi gitt trærne optimale vekstvilkår. Slik får røttene nok næring og plass til å vokse i ukomprimert jord, som også kan absorbere mer vann enn komprimert jord.

År
2013 - 2019
Sted
Middelfart
Arkitekter
We Do Democracy
Landskaps-Arkitekter
GHB Landskabsarkitekter A/S, Adept ApS
BygGherre
Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S, REALDANIA

Produkter i bruk

Before After

Udvalgte cases

INSPIRAsjON OG NYHEDER
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities